Trwa ładowanie...
dzao11g
espi

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych w zakresie obrotów handlo...

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych w zakresie obrotów handlowych pomiędzy spółkami Grupy TAURON a spółkami Grupy PSE Operator S.A. (37/2012)
Share
dzao11g

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych w zakresie obrotów handlowych pomiędzy spółkami Grupy TAURON a spółkami Grupy PSE Operator S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2012 z dnia 5 stycznia 2012 roku dotyczącego obrotów handlowych pomiędzy spółkami Grupy TAURON a Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Operator S.A. (PSE Operator), Zarząd TAURON Polska Energia S.A. (Emitent) informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 7 listopada 2012 r. od PSE Operator faktur dotyczących wzajemnego świadczenia usług na rzecz spółek Grupy TAURON umożliwiających dokonanie rozliczeń ze spółkami Grupy PSE Operator za miesiące wrzesień i październik 2012 r., wartość netto obrotów handlowych wygenerowanych od dnia przekazania ww. raportu bieżącego nr 1/2012 tj. od dnia 5 stycznia 2012 roku pomiędzy spółkami Grupy TAURON a spółkami Grupy PSE Operator osiągnęła ok. 1 832 mln zł (w tym: ok. 1 535 mln zł to pozycje kosztowe dla spółek Grupy TAURON, natomiast ok. 297 mln zł to pozycje przychodowe), w związku z czym wartość obrotów przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta. Obroty o największej wartości tj. (ok. 1 302 mln zł netto) zostały wygenerowane
na podstawie umowy z dnia 15 stycznia 2008 r. zawartej pomiędzy TAURON Dystrybucja S.A. (dawniej Enion S.A.) a PSE Operator, o której Emitent informował w pkt 14.2 prospektu emisyjnego (Umowa). Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez PSE Operator usług przesyłowych rozumianych jako transport energii elektrycznej za pomocą sieci przesyłowej. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Szacunkowa wartość Umowy w okresie 5 lat od dnia jej zawarcia wynosi ok. 3 mld zł. Rozliczenia za usługę prowadzone są zgodnie z zasadami i stawkami opłat zatwierdzonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki określonymi w taryfie oraz z uwzględnieniem zapisów instrukcji sieci przesyłowej (IRiESP). Umowa nie przewiduje kar umownych. Umowa nie zawiera warunków zawieszających ani rozwiązujących. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (?) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-114 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ks. Piotra Ściegiennego 3
(ulica) (numer)
(32) 744 27 04 (32) 774 29 81 (32) 774 27 99
(telefon) (fax)
sekretariat@tauron-pe.pl www.tauron-pe.pl
(e-mail) (www)
9542583988 240524697
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Joanna Schmid Wiceprezes Zarządu
2012-11-07 Tomasz Lender Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzao11g

Podziel się opinią

Share
dzao11g
dzao11g