Trwa ładowanie...
d2oneyt

Tauron zredukował capex planowany na lata 2016-2020 do ok. 18 mld zł

[powtórzenie]

Share
d2oneyt

Warszawa, 05.09.2016 (ISBnews) - Strategia Taurona Polskiej Energii zakłada redukcję nakładów inwestycyjnych na lata 2016-2020 do ok. 18 mld zł z wcześniej zakładanych 20,2 mld zł, na co wpływ ma m.in. wstrzymanie inwestycji w blok gazowo-parowy w Elektrowni Łagisza, podała spółka.

"W ramach racjonalizacji nakładów inwestycyjnych zredukowano nakłady planowane na lata 2016-2020 z 20,2 mld zł do ok. 18 mld zł. Zakłada się kontynuację rozpoczętych i daleko zaawansowanych projektów inwestycyjnych" - czytamy w komunikacie.

Założone kierunki inwestycyjne po roku 2020 to przede wszystkim obszar energetyki regulowanej (tj. m.in. dystrybucja energii elektrycznej, wytwarzanie i dystrybucja ciepła, udział w energetyce jądrowej oraz regulowane wytwarzanie konwencjonalne) oraz nowa energetyka (tj. e-mobility, rozproszone wytwarzanie ciepła i energii, energetyka prosumencka, rozwiązania Smart Home, Smart City oraz usługi okołoenergetyczne). Spółka zakłada, że w latach 2020-2025 będzie dysponowała potencjałem inwestycyjnym szacowanym na ponad 6 mld zł.

d2oneyt

Spółka podkreśla, że 75% planu inwestycyjnego do 2020 r. to zadania kontynuowane lub będące realizacją podjętych zobowiązań. Należą do nich inwestycja w blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno III oraz zakontraktowane lub wynikające z wymogów regulacyjnych zadania w segmencie dystrybucji.

W segmencie wydobycia kontynuowane będą inwestycje w kopalni Janina, budowę szybu Grzegorz w kopalni Sobieski oraz realizowane zaplanowane inwestycje w kopalni Nowe Brzeszcze Grupa Tauron. Wartość nakładów w tym obszarze to około 1,3 mld zł do 2020 r.

Przewidywane nakłady w segmencie wytwarzania to kwota 6,7 mld zł do 2020 r. Kontynuowane będą inwestycje w budowany blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, w blok gazowo-parowy w Elektrociepłowni Stalowa Wola oraz inwestycje w sieci ciepłownicze.

"Tauron zakłada realizację projektu budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III w nowej formule finansowania zakładającej wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i sprzedaż udziałów partnerom zewnętrznym, pod warunkiem objęcia przez nich pakietu niedającego kontroli. Zmiana sposobu finansowania budowy bloku wpłynęłaby na obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA, a tym samym znacząco ograniczyłaby ryzyko przekroczenia granicznego poziomu tego kowenantu (3,5x) zawartego w umowach finansowania" - czytamy dalej.

d2oneyt

Spółka podkreśla, że w strategii zakłada się utrzymanie stabilności finansowej i nieprzekroczenie kowenantu dług netto/EBITDA na poziomie 3,5x, bez uwzględnienia sprzedaży partnerom zewnętrznym mniejszościowego udziału w projekcie budowy bloku 910 MW, co oznacza, że planowana zmiana formuły finansowania tego projektu stanowi dodatkowy element stabilizujący sytuację finansową grupy.

Tauron zdecydował natomiast o wstrzymaniu inwestycji w nowy blok gazowo-parowy w Elektrowni Łagisza, co przekłada się na brak nakładów inwestycyjnych o wartości ok. 1,5 mld zł. Projekt będzie mógł zostać wznowiony w przypadku zaistnienia korzystnego otoczenia regulacyjnego i rynkowego.

Ponad 50% całej puli nakładów do roku 2020, tj. 9,5 mld, to inwestycje w dystrybucji obejmujące przyłączenia nowych odbiorców i źródeł energii elektrycznej oraz modernizację i odtworzenie majątku sieciowego.

Z kolei w zakresie działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej strategia zakłada wydatki w wysokości 0,4% wartości skonsolidowanych przychodów rocznie. Rozwój projektów innowacyjnych planowany jest w oparciu o fundusz typu Corporate Venture Capital (CVC).

d2oneyt

"Nadrzędnym celem w obszarze inwestycji jest dostosowanie portfela inwestycyjnego do potrzeb rynku. W szczególności działania będą zorientowane na:

? Optymalizację struktury aktywów we wszystkich obszarach działalności oraz dostosowanie do wymogów środowiskowych

? Realizację tylko tych projektów inwestycyjnych, które gwarantują oczekiwany poziomu zwrotu z kapitału i nie są obciążone istotnymi ryzykami rynkowymi

? Wykorzystanie pozabilansowych form finansowania, w szczególności poprzez angażowanie partnerów zewnętrznych

d2oneyt

? Analizie inwestycji w segmencie wytwarzania konwencjonalnego, pod warunkiem wprowadzenia mechanizmów gwarantujących przychody (np. rynek mocy lub inna forma regulacji)

? Inwestowanie w przedsięwzięcia w sektorach pokrewnych do energetyki (w szczególności usług) w celu uzupełnienia łańcucha wartości, w którym działa Tauron, a także tworzenie oferty wysokomarżowych usług" - podano także.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)

d2oneyt

Podziel się opinią

Share
d2oneyt
d2oneyt