Trwa ładowanie...
d3fyi38

TAX-NET S.A. - transakcje na instrumentach finansowych spółki (1/2013)

TAX-NET S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych spółki w związku z Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie (1/2013)
Share
d3fyi38

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych spółki w związku z Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. Zarząd TAX-NET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 23.01.2013 r. powziął informacje, otrzymując w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, o transakcjach akcjami Emitenta dokonanymi na rynku NewConnect w 2011 r., których łączna wartość nie przekroczyła kwoty 5.000 Euro. Z przekazanej informacji wynika, że Członek Rady Nadzorczej Emitenta dokonał następujących transakcji: 1/ W dniu 02.01.2012 r. nabył 250 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 1,55 zł za akcje; 2/ W dniu 11.01.2012 r. nabył 135 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 1,38 zł za akcje; 3/ W dniu 06.02.2012 r. nabył 800 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 1,40 zł za akcje; 4/ W dniu 04.04.2012 r. nabył 150 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 1,34 zł za akcje; 5/ W dniu 07.05.2012 r. nabył 80 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 1,20 zł za
akcje; Transakcje zostały zawarte na rynku NewConnect w trakcie sesji zwykłej. Osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d3fyi38

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Grzegorz Wicher Prezes Zarządu
2013-01-25 Miłosława Kilarska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fyi38

Podziel się opinią

Share
d3fyi38
d3fyi38