Trwa ładowanie...
d20he6x
espi

TAX-NET S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych spółki w związku z Art. ...

TAX-NET S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych spółki w związku z Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie (3/2012)
Share
d20he6x

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TAX-NET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych spółki w związku z Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. Zarząd TAX-NET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 01.02.2012r. powziął informacje, otrzymując w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, o transakcjach akcjami Emitenta dokonanymi na rynku NewConnect w 2011r., których łączna wartość nie przekroczyła kwoty 5.000 Euro.Z przekazanej informacji wynika, że Członek Rady Nadzorczej Emitenta dokonał następujących transakcji: 1/ W dniu 12.09.2011 r. nabył 24 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 1,50 zł za akcje; 2/W dniu 02.09.2011 r. nabył 31 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 1,80 zł za akcje; 3/W dniu 26.08.2011 r. nabył 5 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 1,81 zł za akcje oraz 10 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 1,90 zł za akcje 4/W dniu 25.08.2011 r. nabył 20 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 1,85 zł za akcje; nabył 10 sztuk akcji TAX-NET S.A. po 1,90 zł za
akcję oraz nabył 20 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 1,95 zł za akcję 5/W dniu 24.08.2011 r. nabył 20 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 1,95 zł za akcje; 6/W dniu 14.07.2011 r. nabył 6 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 2,33 zł za akcje oraz zbył 11 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 2,20 zł za akcje 7/W dniu 13.07.2011 r. nabył 9 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 2,45 zł za akcje; nabył 10 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 2,47 zł za akcje oraz nabył 2 sztuki akcji TAX-NET S.A. po cenie 2,39 za akcje. Transakcje zostały zawarte na rynku NewConnect w trakcie sesji zwykłej. Osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAX-NET S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-164 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ordona 7
(ulica) (numer)
32 351-18-50
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d20he6x

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-01 Grzegorz Wicher Prezes zarządu
2012-02-01 Miłosława Kilarska Wiceprezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20he6x

Podziel się opinią

Share
d20he6x
d20he6x