Trwa ładowanie...
d3pwiry
d3pwiry
espi

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Informacja o nabyciu akcji Spółki przez Quadro Investment S.A. w Wars...

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Informacja o nabyciu akcji Spółki przez Quadro Investment S.A. w Warszawie - spółkę blisko związaną z prokurentem samoistnym Taxus Fund S.A. (62/2013)
Share
d3pwiry

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 62 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o nabyciu akcji Spółki przez Quadro Investment S.A. w Warszawie - spółkę blisko związaną z prokurentem samoistnym Taxus Fund S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka Taxus Fund Spółka Akcyjna w Łodzi ("Spółka") informuje, iż powzięła wiadomość, w trybie art. 160 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, z osobą będącą Prokurentem samoistnym Spółki (Krzysztofem Bzymkiem), tj. przez Quadro Investment Spółkę Akcyjną w Warszawie. Zgodnie z zawiadomieniem przekazanym przez Krzysztofa Bzymka ? Prokurenta samoistnego Spółki, w/w osoba blisko związana ze wskazaną osobą będącą Prokurentem samoistnym Spółki, tj. Quadro Investment S.A. na podstawie umowy cywilnoprawnej ? umowy sprzedaży z dnia 18 października 2013 roku, nabyła 3.044.606 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł ? po scaleniu, po jednostkowej cenie sprzedaży wynoszącej 0,20 zł za jedną akcję. Informacja została podana przy uwzględnieniu zmiany Statutu Spółki w zakresie scalenia akcji Spółki i związanej z tym zmiany jednostkowej wartości nominalnej z 0,10 zł
na 0,20 zł za jedną akcję oraz zmiany łącznej liczby akcji tworzących kapitał zakładowy Spółki, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego Taxus Fund S.A., przy czym na dzień podpisania zawiadomienia, tj. na dzień 23 października 2013 roku, nie został przeprowadzony proces scalenia akcji Taxus Fund S.A. na GPW, a w związku z tym, aktualnie przedmiotem obrotu na GPW są akcje Taxus Fund S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję, co oznacza, że nie uwzględniając rejestracji w dniu 19 września 2013 roku zmiany Statutu Taxus Fund S.A. w zakresie scalenia akcji - przedmiotem kupna było odpowiednio 6.089.212 akcji Taxus Fund S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, za jednostkową cenę w wysokości 0,10 zł za jedną akcję. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-521 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strycharska 24 lok 112
(ulica) (numer)
+48 42 207 26 56 +48 42 207 56 56
(telefon) (fax)
info@taxusfund.pl www.taxusfund.pl
(e-mail) (www)
727-269-74-15 100340394
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Krzysztof Bzymek Prokurent samoistny Spółki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pwiry

Podziel się opinią

Share
d3pwiry
d3pwiry