Trwa ładowanie...
dxrkqax

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Informacja o zbyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członk...

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Informacja o zbyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki (21/2013)

Share
dxrkqax

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zbyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż Spółka powzięła wiadomości, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o zbyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, z Prezesem Zarządu Spółki (Piotrem Jędrzejczakiem), Członkiem Rady Nadzorczej Spółki (Moniką Ostruszką) oraz Członkiem Rady Nadzorczej (Pawłem Walczakiem), tj. przez Nova Invest Spółkę Akcyjną w Łodzi. Piotr Jędrzejczak ? Prezes Zarządu Spółki, Monika Ostruszka ? Członek Rady Nadzorczej Spółki oraz Paweł Walczak ? Członek Rady Nadzorczej Spółki, poinformowali, w drodze odrębnych zawiadomień przekazanych Spółce, o zbyciu przez osobę blisko związaną (tj. przez Nova Invest Spółkę Akcyjną w Łodzi) łącznie 711.967 sztuk zdematerializowanych akcji Spółki, będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (kod ISIN: PLTXSFN00012), na sesji w dniu 28 stycznia 2013 roku (zbycie
506.967 akcji po średniej jednostkowej cenie sprzedaży wynoszącej 0,23 zł za jedną akcję) oraz na sesji w dniu 30 stycznia 2013 roku (zbycie 205.000 akcji po średniej jednostkowej cenie sprzedaży wynoszącej 0,22 zł za jedną akcję). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxrkqax

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-01 Piotr Jędrzejczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxrkqax

Podziel się opinią

Share
dxrkqax
dxrkqax