Trwa ładowanie...
d3al18g

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofer...

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji Spółki (9/2013)

Share
d3al18g

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż Spółka powzięła wiadomość, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, o zmniejszeniu udziału ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i osiągnięciu w wyniku tego zmniejszenia mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przez akcjonariusza Spółki, Inwekap Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. Akcjonariusz (Inwekap Sp. z o.o.) poinformował o zmniejszeniu, w wyniku transakcji zbycia akcji Spółki z dnia 11.01.2013 r. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ponad 5% i osiągnięciu w wyniku tego zmniejszenia mniej niż 5% ogólnej liczby głosów. Przed zmianą stanu posiadania Inwekap Sp. z o.o. posiadała 528.261 akcji Spółki, stanowiących 6,51% kapitału zakładowego Spółki, które reprezentowały 528.261 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 6,51% ogólnej liczby głosów.
Aktualnie, po zmianie stanu posiadania, Inwekap Sp. z o.o. posiada 323.545 akcji Spółki, stanowiących 3,99% kapitału zakładowego Spółki, które reprezentują 323.545 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,99% ogólnej liczby głosów. Zgodnie ze złożonym przez Inwekap Sp. z o.o. zawiadomieniem nie występują podmioty zależne od tego akcjonariusza, które posiadają akcje Spółki, a także że akcjonariusz ten nie zawarł z żadną osobą trzecią umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3al18g

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Piotr Jędrzejczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3al18g

Podziel się opinią

Share
d3al18g
d3al18g