Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofer...

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji Spółki (31/2013)
Share
d1m99at

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż Spółka powzięła wiadomość, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów przez akcjonariusza Spółki, DFP Doradztwo Finansowe Spółkę Akcyjną z siedzibą w Łodzi. Akcjonariusz (DFP Doradztwo Finansowe SA) poinformował o zmianie, w wyniku transakcji nabycia i zbycia akcji Spółki z dnia 08.03.2013 r. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ponad 33% o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Przed zmianą stanu posiadania DFP Doradztwo Finansowe SA posiadała 3.933.978 akcji Spółki, stanowiących 48,45% kapitału zakładowego Spółki, które reprezentowały 3.933.978 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 48,45% ogólnej liczby głosów. Aktualnie DFP Doradztwo Finansowe SA posiada 2.951.360 akcji Spółki,
stanowiących 36,35% kapitału zakładowego Spółki, które reprezentują 2.951.360 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 36,35% ogólnej liczby głosów. Zgodnie ze złożonym przez DFP Doradztwo Finansowe SA zawiadomieniem: - podmiotem zależnym od DFP Doradztwo Finansowe SA (w rozumieniu art. 4 pkt 15 w zw. z pkt 14 lit. 1 i c ustawy o ofercie publicznej), który posiada akcje Spółki jest Nova Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, która na dzień zawiadomienia złożonego przez DFP Doradztwo Finansowe SA posiada 187 akcji Taxus Fund SA, stanowiących 0,0023% w kapitale zakładowym i w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki, - DFP Doradztwo Finansowe SA nie zawarło z żadną osobą trzecią umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Piotr Jędrzejczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at