Trwa ładowanie...
d1ku4yj

TAXUS FUND - Uchwała Zarządu Taxus Fund S.A. dotycząca emisji publicznej akcji Spółki w Interneci ... - EBI

TAXUS FUND - Uchwała Zarządu Taxus Fund S.A. dotycząca emisji publicznej akcji Spółki w Internecie ? przyjęcie harmonogramu emisji oraz dodatkowe informacje. (12/2015)

Share
d1ku4yj

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 12 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-23 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu Taxus Fund S.A. dotycząca emisji publicznej akcji Spółki w Internecie ? przyjęcie harmonogramu emisji oraz dodatkowe informacje. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki TAXUS FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z uchwałą nr 2/03/2015 powziętą w dniu 16 marca 2015 roku postanowił przyjąć w dniu dzisiejszym ( Uchwałą Zarządu nr 4/03/2015 ) następujący harmonogram emisji publicznej akcji serii D1: a. 20 kwietnia 2015 roku - Otwarcie publicznej subskrypcji Akcji Oferowanych (Akcji serii D1) i rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane (Akcje serii D1), b. 20 kwietnia 2015 roku ? 29 maja 2015 roku - Okres przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane (Akcje serii D1, c. 29 maja 2015 roku - Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane (Akcje serii D1), d. 08 czerwca 2015 roku - Przydział Akcji Oferowanych i zamknięcie publicznej subskrypcji Akcji Oferowanych. Ponadto Zarząd Taxus Fund S.A. informuję, iż w dniu dzisiejszym zostały ukończone ostatnie tłumaczenia na język angielski dotyczące przedmiotowej emisji. Spółka Taxus Fund S.A. jest już całkowicie gotowa do przeprowadzenia emisji publicznej akcji w Internecie przy użyciu akcji
promocyjnej. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ku4yj

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Bzymek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ku4yj

Podziel się opinią

Share
d1ku4yj
d1ku4yj