Trwa ładowanie...
d2kyksq
espi

TELE-POLSKA HOLDING S.A. - Rozwiązanie umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami (22/2014)

TELE-POLSKA HOLDING S.A. - Rozwiązanie umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami (22/2014)
Share
d2kyksq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-22
Skrócona nazwa emitenta
TELE-POLSKA HOLDING S.A.
Temat
Rozwiązanie umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Tele-Polska Holding S.A. (Spółka) przekazuje do wiadomości publicznej, iż w dniu 21 listopada 2014 r. zawarł porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami (lock-up agreement) zawartej w dniu 22 stycznia 2014 r. (Umowa) i opisanej w raporcie bieżącym nr 5/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r. opublikowanym w systemie EBI, pomiędzy Spółką a W Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypryjska (Akcjonariusz), na mocy którego strony zgodnie oświadczyły o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem na dzień 21 listopada 2014 r. Zgodnie z pisemną deklaracją akcjonariusza celem rozwiązania Umowy nie jest sprzedaż akcji Spółki dotychczas objętych Umową na rzecz podmiotów trzecich a jedynie ich przeniesienie w ramach grupy kapitałowej Akcjonariusza.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TELE-POLSKA HOLDING SPÓLKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TELE-POLSKA HOLDING S.A. Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-017 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Jerozolimskie 123
(ulica) (numer)
(22) 397 00 00 (22) 397 00 00
(telefon) (fax)
inwestor@tphsa.pl www.tphsa.pl
(e-mail) (www)
526 27 25 362 015529329
(NIP) (REGON)
d2kyksq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-22 Mark Montoya Członek Zarządu
2014-11-22 Brtłomiej Gajecki Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kyksq

Podziel się opinią

Share
d2kyksq
d2kyksq