Trwa ładowanie...
d4iv6a2

TELESTO S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach emitenta zawartych przez osobę blisko związan...

TELESTO S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach emitenta zawartych przez osobę blisko związaną z członkiem Zarządu Spółki. (1/2013)

Share
d4iv6a2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | T | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TELESTO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach na akcjach emitenta zawartych przez osobę blisko związaną z członkiem Zarządu Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TELESTO S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 31.02.2013 otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi od członka Zarządu TELESTO S.A. ? Anny Łada. Z przekazanej informacji wynika, że osoba blisko związana z członkiem Zarządu Emitenta ? spółka BP TECHEM S.A., w której Pani Anna Łada pełni funkcję Członka Zarządu, w 2012 roku dokonała następujących transakcji kupna akcji Emitenta, których łączna wartość nie przekroczyła wartości 5 000,00 EUR, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu zawarcia tych transakcji. - 29.06.2012 r. ? kupno 100 sztuk akcji, za cenę 4,10 zł - 07.09.2012 r. kupno 50 sztuk akcji, za cenę 4,92 zł. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podstawa prawna: § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami
finansowymi (Dz. U. Nr 229, poz. 1950) w zw. z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o obrocie instrumentami finansowymi. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4iv6a2

| | | TELESTO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TELESTO S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-856 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | LUDWINOWSKA | | 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (22) 648 84 46 | | +48 (22) 648 87 64 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | telestosa@telestosa.pl | | www.telestosa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9512296356 | | 142070683 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-01 Anna Łada Wiceprezes Zarządu
2013-02-01 Adam Borawski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4iv6a2

Podziel się opinią

Share
d4iv6a2
d4iv6a2