Trwa ładowanie...
d40h0z8
espi

TELESTRADA S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji pou...

TELESTRADA S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. (35/2013)
Share
d40h0z8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TELESTRADA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza: "Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzenia ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że dokonałem zakupu w transakcjach sesyjnych 3480 akcji spółki Telestrada S.A. w średniej cenie 13,99 złotych. Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem. Członek Rady Nadzorczej Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia. Akcje zwykłe na okaziciela Telestrada S.A. Data sporządzenia informacji: 18 czerwca 2013 r. Opis transakcji: Nabycie akcji w transakcji zwykłej podczas
sesji giełdowej. Daty transakcji: 17-18 czerwca 2013 r. Stan posiadania akcji przed transakcją: 111832 szt. Stan posiadania akcji po transakcji: 115312 szt." Akcjonariusz nie wyraził zgody na publikację danych osobowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-19 Jacek Lichota Prezes Zarządu Jacek Lichota

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40h0z8

Podziel się opinią

Share
d40h0z8
d40h0z8