Trwa ładowanie...
d2bq845
d2bq845
espi

TELESTRADA S.A. - Zawiadomienie w trybie Art. 10 punkt 1 ust 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r i w ...

TELESTRADA S.A. - Zawiadomienie w trybie Art. 10 punkt 1 ust 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r i w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej (4/2011)
Share
d2bq845

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TELESTRADA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie Art. 10 punkt 1 ust 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r i w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W dniu 3 lutego 2011 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Mariusza Wójtowicza o następującej treści:ZAWIADOMIENIE O ZEJŚCIU PONIŻEJ 10% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W SPÓŁCE TELESTRADA S.A.orazZBYCIU AKCJI PRZEZ OSOBĘ MAJĄCĄ STAŁY DOSTĘP OD INFORMACJI POUFNYCH W SPÓŁCE TELESTRADA S.A.Zejściu poniżej 10%Na podstawie art.69 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) zawiadamiam o zejściu poniżej 10% udziału w liczbie głosów ogółem w spółce Telestrada S.A. (spółka notowana na NewConnect).1. Zejście poniżej 10% progu nie zostało spowodowane zbyciem przez ze mnie akcji, ale jest wynikiem zwiększenia ogólnej liczby akcji Spółki spowodowanej realizacją umowy inwestycyjnej - wykonaniem prawa z warrantów i objęciem przez innych akcjonariuszy nowych 800.000 akcji serii G.2. Na dzień 28 stycznia 2011 posiadam 331.651 akcji Spółki Telestrada S.A. co
stanowi 9,92% w kapitale oraz 8,21% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A.3. Przed zwiększeniem ogólnej liczby akcji Spółki posiadałem 13,05% w kapitale oraz 10,23% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A.Zbyciu akcjiNa podstawie Art. 160 punkt 1 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538) informuję o zbyciu 3629 akcji w Spółce Telestrada S.A.1. Zbycie akcji nastąpiło w obrocie publicznym na rynku NewConnect w dniu 25.10.2010 roku. Zbyto 3618 akcji po 9,12 zł i 11 akcji po 9,38 zł.2. Przed zbyciem akcji posiadałem 335.280 akcji co stanowiło 13,19% w kapitale oraz 10,34% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A.4. Po zbyciu akcji posiadam 331 651 akcji, co w dniu zbycia 25.10.2010 roku stanowiło 13,05% w kapitale oraz 10,23% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A. Biorąc jednak pod uwagę wzrost ogólnej liczby akcji Telestrada S.A. o 800.000 posiadanych przez ze mnie w dniu 28.01.2011 roku 331 651 akcji
stanowi 9,92% w kapitale oraz 8,21% w ogólnej liczbiegłosów w spółce Telestrada S.A.3. Zawiadomienie dokonuje się w związku z pełnieniem przez ze mnie funkcji Prezesa Zarządu w Infotel Service Sp. z o.o. w podmiocie w 100% należącym do Telestrada S.A. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Sprzedaż i zejście poniżej 10 proc TLS.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TELESTRADA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-670 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 182
(ulica) (numer)
22 203 00 00 22 489 60 03
(telefon) (fax)
sekretariat.zarzadu@telestrada.pl www.telestrada.pl
(e-mail) (www)
544-10-14-413 006229011
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-03 Jacek Lichota Prezes Zarządu Jacek Lichota

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2bq845

Podziel się opinią

Share
d2bq845
d2bq845