Trwa ładowanie...
d1vupfg

TELESTRADA - Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do in ... - EBI

TELESTRADA - Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. (20/2015)

Share
d1vupfg

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 20 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza: "Podstawa prawna, przyczyna przekazania informacji. Art. 160 ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538). Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem. Członek Rady Nadzorczej Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia. Zawiadamiam o zbyciu przez spółkę zależną od mojej osoby Adrenaline Holdings Limited z siedzibą przy ulicy Agiou Pavlou 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105, Nikozja, Cypr, wpisanej do rejestru Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem HE 286640, 1808 akcji zwykłych na
okaziciela spółki Telestrada S.A. (spółka notowana na NewConnect). Zbycie akcji nastąpiło w obrocie publicznym na rynku NewConnect w dniach 8 kwiecień 2015 ? 4 maj 2015 i miało następujący przebieg: - sprzedaż 200 akcji w cenie 11,30 PLN w dniu 04-05-2015 - sprzedaż 98 akcji w cenie 11,36 PLN w dniu 04-05-2015 - sprzedaż 89 akcji w cenie 11,35 PLN w dniu 04-05-2015 - sprzedaż 2 akcji w cenie 12,30 PLN w dniu 29-04-2015 - sprzedaż 5 akcji w cenie 12,30 PLN w dniu 29-04-2015 - sprzedaż 3 akcji w cenie 12,30 PLN w dniu 30-04-2015 - sprzedaż 1 akcji w cenie 11,80 PLN w dniu 28-04-2015 - sprzedaż 80 akcji w cenie 11,80 PLN w dniu 28-04-2015 - sprzedaż 112 akcji w cenie 11,50 PLN w dniu 17-04-2015 - sprzedaż 1 akcji w cenie 12,30 PLN w dniu 15-04-2015 - sprzedaż 1000 akcji w cenie 11,50 PLN w dniu 08-04-2015 - sprzedaż 87 akcji w cenie 11,50 PLN w dniu 08-04-2015 - sprzedaż 130 akcji w cenie 12,00 PLN w dniu 08-04-2015. Sumaryczna wartość powyższych transakcji przekroczyła w dniu 4 maja wartość 5000 euro. Spółka
Adrenaline Holdings Limited z siedzibą przy ul. Agiou Pavlou 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105, Nikozja, Cypr, wpisana do rejestru Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem HE 286640 jest osobą blisko ze mna związaną w rozumieniu art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538). Data i miejsce sporządzenia informacji. 7 maj 2015 r. Stan posiadania akcji przed transakcjami. 52322 sztuk akcji Stan posiadania akcji po transakcjach. 50514 sztuk akcji.? Akcjonariusz nie wyraził zgody na publikację danych osobowych. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vupfg

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jacek Lichota Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vupfg

Podziel się opinią

Share
d1vupfg
d1vupfg