Trwa ładowanie...
d1fax54
d1fax54
espi

TELGAM S.A. - Zawiadomienie w sprawie zejścia poniżej progu 10 % w ogólnej liczbie głosów (4/2014)

TELGAM S.A. - Zawiadomienie w sprawie zejścia poniżej progu 10 % w ogólnej liczbie głosów (4/2014)
Share
d1fax54

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TELGAM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w sprawie zejścia poniżej progu 10 % w ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 04 lutego 2014 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza ? Leszek Sobik, o zejściu poniżej progu 10 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Treść zawiadomienia: "Na podstawie art. 69 ust. 1, 2 i 4 "Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" (Dz.U. Nr 184 poz. 1539) informuję, iż w dniu 21.01.2014 r. podczas sesji na GPW dokonałem sprzedaży 711.867 szt. Akcji Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Telgam S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej Telgam S.A.), w wyniku czego obniżyłem próg udziału w tej spółce na 6,56% Przed dokonaniem transakcji posiadałem 1.604.714 akcji spółki Telgam S.A., stanowiących
łącznie 11,80% udziału w kapitale zakładowym spółki Telgam S.A., uprawniających do wykonywania 1.604.714 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 11,80% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Po dokonaniu w/w transakcji posiadam aktualnie 892.847 szt. akcji Telgam S.A. stanowiących łącznie udział 6,56 % w kapitale zakładowym spółki Telgam S.A., uprawniających do wykonywania 892.847 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Telgam S.A." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d1fax54

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-04 Aleksander Stojek Prezes Zarządu Aleksander Stojek
2014-02-04 Zbigniew Filus Członek Zarządu Zbigniew Filus

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fax54

Podziel się opinią

Share
d1fax54
d1fax54