Trwa ładowanie...
d333ai2

TELL - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (34/2015)

TELL - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (34/2015)

Share
d333ai2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-04
Skrócona nazwa emitenta
TELL
Temat
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając zgodnie z §38 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. poz. 133 z 2014 r.), Zarząd TELL S.A. w załączeniu przesyła projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 30 września 2015 r.
Załączniki
Plik Opis
załącznik do raportu nr 34-2015- projekty uchwał na NWZA.pdf Projekty uchwał na NWZA

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d333ai2

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | TELL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | TELL | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 61-362 | | Poznań | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Forteczna | | 19A | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 061 8629818 | | 061 8629820 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | sekretariat-zarzad@tell.pl | | www.tell.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 7791580574 | | 630822208 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Rafał Stempniewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d333ai2

Podziel się opinią

Share
d333ai2
d333ai2