Trwa ładowanie...
dh0b6bm

TELL - Wypłata zaliczek na poczet dywidendy przez spółki zależne emitenta. (32/2010)

TELL - Wypłata zaliczek na poczet dywidendy przez spółki zależne emitenta. (32/2010)

Share
dh0b6bm
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-28
Skrócona nazwa emitenta
TELL
Temat
Wypłata zaliczek na poczet dywidendy przez spółki zależne emitenta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Działając zgodnie z art. 56 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 29lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 185 poz. 1439 ze zmianą), Zarząd Tell S.A. informuje, że emitent otrzymał tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok 2010 następujące kwoty: w dniu 27 grudnia 2010 r. 608.000,00 zł od PTI Sp. z o.o. i w dniu 28 grudnia 2010 r. 910.751,72 zł od Euro-Phone Sp. z o.o.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dh0b6bm

| | | TELL S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TELL | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 61-362 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Forteczna | | 19A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 8629818 | | 061 8629820 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat-zarzad@tell.pl | | www.tell.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7791580574 | | 630822208 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-28 Rafał Stempniewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dh0b6bm

Podziel się opinią

Share
dh0b6bm
dh0b6bm