Trwa ładowanie...
d3e03fo
d3e03fo
espi

TELL - Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r. (55...

TELL - Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r. (55/2013)
Share
d3e03fo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-29
Skrócona nazwa emitenta
TELL
Temat
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §103 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianami), informuje o zmianie daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r., określonej w raporcie bieżącym nr 6/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 r. zostanie przekazany w dniu 31 października 2013 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TELL S.A.
(pełna nazwa emitenta)
TELL Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-362 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Forteczna 19A
(ulica) (numer)
061 8629818 061 8629820
(telefon) (fax)
sekretariat-zarzad@tell.pl www.tell.pl
(e-mail) (www)
7791580574 630822208
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Rafał Stempniewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3e03fo

Podziel się opinią

Share
d3e03fo
d3e03fo