Trwa ładowanie...
d12pcb3
03-03-2016 14:02

Templeton AM TFI oferuje polskim klientom 3 lokalne subfundusze

Warszawa, 03.03.2016 (ISBnews) - Templeton Asset Management (Poland) TFI (TAMP) - spółka należąca do grupy Franklin Templeton Investments - uruchomił trzy lokalne subfundusze dla polskich klientów, poinformowali przedstawiciele funduszu.

d12pcb3
d12pcb3

Franklin Templeton działa w Polsce od 18 lat i zatrudnia ponad 700 pracowników w dwóch biurach w Poznaniu i jednym w Warszawie.

"W Polsce mamy największe biura działające w tej części Europy. Decyzja o wprowadzeniu produktów opartych o lokalne przepisy świadczy o naturalnej ewolucji naszej działalności w Polsce. Ten krok potwierdza nasze długofalowe zaangażowanie w działalność na polskim rynku" - powiedziała prezes Franklin Resources Inc. Jennifer Johnson podczas spotkania z dziennikarzami.

Poprzez utworzenie Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi trzema subfunduszami inwestującymi w szereg różnych klas aktywów, Franklin Templeton oficjalnie wkracza na polski rynek.

"Licencje na działalność ze strony Komisji Nadzoru Finansowego otrzymaliśmy w listopadzie ub.r. Dzisiaj oficjalnie rozpoczęliśmy działalność operacyjną" - powiedział członek zarządu TAMP Michał Staszkiewicz.

d12pcb3

Dodał, że trwają spotkania z dystrybutorami w celu podpisania odpowiednich umów i część z nich już jest gotowa do przyjmowania zapisów ze strony klientów. Przedstawiciele TAMP podkreślili, że fundusz został zasilony odpowiednim kapitałem początkowym.

"Wymóg kapitałowy wynosi minimum 4 mln zł. Natomiast my wpłaciliśmy 70 mln zł, które są rozłożone na 3 subfundusze. Zależało nam na tym, aby te fundusze mogły od razu funkcjonować. Nie ma decyzji co do ewentualnego wycofywania tego kapitału w przyszłości, co oznacza, że ponosimy to samo ryzyko, co nasi klienci" - powiedziała ISBnews prezes TAMP Katarzyna Majchrzak.

Wpłata początkowa na wybrany subfundusz wynosi 1000 zł, a kolejne wpłaty minimum 100 zł.

TAMP będzie oferował klientom w Polsce 3 subfundusze. Pierwszy z nich to Subfundusz Templeton Wzrostowych Akcji Polskich. Celem tego funduszu jest zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości aktywów poprzez inwestowanie co najmniej 50% aktywów w zbywalne udziałowe papiery wartościowe spółek o różnej kapitalizacji rynkowej, które zostały utworzone lub są notowane w Polsce.

d12pcb3

"Fundusz ten nie będzie ograniczany sektorowo ani co do wielkości danej spółki. Czyli będziemy inwestować w duże, jak i małe spółki - w spółki, które mają bardzo dobre fundamenty, bo tylko takie spółki mogą generować wysoką stopę zwrotu dla naszych klientów" - powiedział członek zarządu TAMP Krzysztof Musialik.

Kolejnym produktem jest Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu, którego aktywa składają się przede wszystkim z obligacji Skarbu Państwa, papierów dłużnych emitowanych przez firmy i innych emitentów nieskarbowych. Może on również inwestować na rynkach zagranicznych.

Z kolei zamiarem Subfunduszu Franklin Zmiennej Alokacji jest uzyskanie stopy zwrotu przewyższającej indeks WIBOR 3M w kolejnych okresach 5-letnich. Subfundusz lokuje do 75% aktywów w aktywa zagraniczne rozumiane jako instrumenty finansowe inne niż notowane na giełdach w Polsce oraz emitowane przez spółki z siedzibą w Polsce. Może również lokować do 100% aktywów w aktywa denominowane w walutach obcych.

TAMP podkreśla, że walutą bazową wszystkich subfunduszy wyodrębnionych w ramach Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest złoty polski.

Franklin Templeton Investments to jedna z największych organizacji inwestycyjnych na świecie, zarządzająca aktywami ponad 23 mln inwestorów prywatnych i instytucjonalnych.

Marek Knitter

(ISBnews)

d12pcb3
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d12pcb3