Trwa ładowanie...
d1jy32m

TERESA - Korekta Jednostkowego Raportu rocznego za rok 2014 - dot. treści Noty 33. (4/2015)

TERESA - Korekta Jednostkowego Raportu rocznego Spółki PANI TERESA MEDICA SA za rok 2014 - dot. treści Noty 33. (4/2015)

Share
d1jy32m

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TERESA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta Jednostkowego Raportu rocznego Spółki PANI TERESA MEDICA SA za rok 2014 - dot. treści Noty 33. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PANI TERESA MEDICA SA ( Spółka), w związku z wystąpieniem błędu matematycznego w treści Noty 33. pt.: ?Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe, w tym poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego?, wchodzącej w skład treści Jednostkowego raportu rocznego Spółki PANI TERESA MEDICA SA za rok 2014, podanego do publicznej wiadomości w dniu 20 marca 2015 roku, w tabeli: Poniesione nakłady inwestycyjne, w pozycji: Razem nakłady inwestycyjne, dla okresu: 01.01.2014 ? 31.12.2014, niniejszym dokonuje korekty wyżej wymienionej Noty. Powyższa korekta nie wpłynęła na pozostałe wartości zaprezentowane w Jednostkowym raporcie rocznym Spółki za rok 2014. Korekta Noty 33. pt.: ?Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe, w tym poniesione i planowane
nakłady na ochronę środowiska naturalnego? znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Skorygowany Jednostkowy raport roczny Spółki PANI TERESA MEDICA SA za rok 2014 (R2014) Spółka opublikuje w dniu dzisiejszym tj. 20 marca 2015 roku. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Korekta treści Noty 33 Jednostkowego raportu rocznego za rok 2014_PANI TERESA MEDICA SA.pdf | Korekta treści Noty 33 Jednostkowego raportu rocznego za rok 2014_PANI TERESA MEDICA SA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jy32m

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | PANI TERESA MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | TERESA | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 62-300 | | Gutowo Małe | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Powidzka | | 50 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 061 4388314 | | 061 4388326 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | sekretariat@pani-teresa.com.pl | | www.pani-teresa.com.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 7891001653 | | 630278940 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Anna Sobkowiak Elżbieta Łępecka Małgorzata Madejska Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jy32m

Podziel się opinią

Share
d1jy32m
d1jy32m