Trwa ładowanie...
dhei4n2
dhei4n2
espi

TERRA - Korekta raportu okresowego za III kwartał 2014 r. (53/2014) - EBI

TERRA - Korekta raportu okresowego za III kwartał 2014 r. (53/2014)
Share
dhei4n2
NEW CONNECT
Raport EBI nr 53 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-17
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Korekta raportu okresowego za III kwartał 2014 r.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd HydroPhi Technologies Europe S.A. (?Spółka?), przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za III kwartał 2014 r. opublikowanego w dniu 14 listopada 2014 r. (raport EBI nr 52/2014). Spółka przekazuje korektę raportu za III kwartał 2014 r. w związku z omyłką pisarską dotyczącą informacji o osobie pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Emitenta zamieszczoną w pkt 1.2 Raportu. W pkt 1.2 Raportu, str 4 powinno być: ?W skład Zarządu HydroPhi Technologies Europe S.A. na dzień 30 września 2014 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzą: ? Wojciech Grzegorczyk ? Prezes Zarządu ? Roger M. Slotkin ? Członek Zarządu? W załączeniu Spółka przekazuje pełną, skorygowaną treść raportu za III kwartał 2014 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
HydroPhiTechnologiesEurope-3Q20141411_2014-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wojciech Grzegorczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhei4n2

Podziel się opinią

Share
dhei4n2
dhei4n2