Trwa ładowanie...
d251akl
espi

TESGAS S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (36/2011)

TESGAS S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (36/2011)
Share
d251akl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TESGAS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent) informuje, iż podczas posiedzenia w dniu 30 listopada 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki TESGAS S.A., działając na podstawie § 36 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, podjęła uchwałę w sprawie wyboru Spółki Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, wpisanym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3654 do przeprowadzenia: - badania jednostkowego sprawozdania finansowego TESGAS S.A. za rok 2011, - badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok 2011. Spółka TESGAS S.A. dotychczas korzystała z usług Spółki Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp. k. przy przeglądzie półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki TESGAS S.A. za I półrocze 2011 roku i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za I półrocze
2011 roku. Wybór dokonany przez Radę Nadzorczą nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 19) rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TESGAS S.A. budownictwo
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-070 Dąbrowa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Batorowska 9
(ulica) (numer)
(61) 89 01 600 (61) 89 01 602
(telefon) (fax)
tesgas@tesgas.pl www.tesgas.pl
(e-mail) (www)
777-25-27-260 639801998
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2011-12-01 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d251akl

Podziel się opinią

Share
d251akl
d251akl