Trwa ładowanie...
dhxu9uy
espi

THE FARM 51 GROUP S.A. - Zmiana stanu posiadania (2/2013)

THE FARM 51 GROUP S.A. - Zmiana stanu posiadania (2/2013)

Share
dhxu9uy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | THE FARM 51 GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (Emitent, Spółka)
informuje, że w dniu 7 stycznia 2013 roku Emitent powziął informację od FIN GERO S.A. SKA, który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005nr 1539 z późn. zm.) zawiadomiła, iż w wyniku transakcji sprzedaży akcji Emitenta na podstawie umów cywilnoprawnych w dniach 7 grudnia 2012 r., 13 grudnia 2012 r., 18 grudnia 2012 r., 27-28 grudnia 2012 r. zmniejszyła się liczba głosów posiadanych przez FIN GERO S.A. SKA na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przed dokonaniem transakcji FIN GERO S.A. SKA posiadała 1.350.000 akcji Emitenta, które stanowią łącznie 35,9 % kapitału zakładowego Spółki i 26,24% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu przedmiotowej transakcji FIN GERO S.A. SKA posiada 1.086.037 akcji Emitenta, które stanowią łącznie 28,88 % kapitału zakładowego
Spółki i 21,11% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhxu9uy

| | | THE FARM 51 GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | THE FARM 51 GROUP S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 44-102 | | Gliwice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bohaterów Getta Warszawskiego | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 32 279 03 80 | | +48 32 279 03 80 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6312631819 | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-07 Robert Siejka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhxu9uy

Podziel się opinią

Share
dhxu9uy
dhxu9uy