Trwa ładowanie...
d2fu9j0

TIM - Zbycie akcji TIM SA. (5/2014)

TIM - Zbycie akcji TIM SA. (5/2014)

Share
d2fu9j0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TIM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie akcji TIM SA. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, iż Spółka w dniu 04 marca 2014r została poinformowana przez Amplico PTE SA, iż AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny (zwane dalej "OFE"), zmniejszył zaangażowanie poniżej 5 % w ogólnej liczbie akcji TIM SA. Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki TIM S.A., było zbycie akcji spółki w dniu 24 lutego 2014r. Zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, przed zmianą udziału OFE posiadał 1.604.921 akcji TIM S.A., co stanowiło udział w wysokości 7,23 % w kapitale zakładowym Spółki. Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu OFE dawały 1.604.921 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 7,23 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA. Według stanu na dzień 28 lutego 2014r OFE posiadał 1 104 921 akcji TIM SA
, które dawały prawo do 1 104 921 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 4,98 % w kapitale zakładowym TIM SA i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu TIM S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fu9j0

| | | TIM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TIM | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 55-011 | | Siechnice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Eugeniusza Kwiatkowskiego | | 24 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-71) 37 61 621 | | (0-71) 37 61 620 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zarzad@tim.pl | | www.tim.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 897 000 96 78 | | 930339253 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Krzysztof Folta Prezes Zarządu
2014-03-04 Anna Słobodzian-Puła Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fu9j0

Podziel się opinią

Share
d2fu9j0
d2fu9j0