Trwa ładowanie...
d4762nk
podatki

Toga z pomarańczową wypustką dla doradcy

Możliwość zawieszenia wykonywania zawodu na czas nieograniczony, zakładania spółek wspólnie z adwokatami i radcami prawnymi - to zmiany, których oczekują doradcy podatkowi.

Share
d4762nk

"Rz" dotarła do rewolucyjnych wręcz zmian w ustawie o doradztwie podatkowym, które zamierza zaproponować Ministerstwu Finansów Krajowa Rada Doradców Podatkowych (KRDP). Jak nieoficjalnie udało się nam ustalić, dwie uchwały w tej sprawie właściwie już zostały przyjęte. W tzw. głosowaniu obiegowym, w trakcie którego dokumenty do zaopiniowania krążą między członkami rady, uchwały poparło już 22 z 30 członków KRDP (nikt nie wypowiedział się przeciw). Termin ostatecznego ich przyjęcia upływa w najbliższy wtorek 29 lipca. Potem zostaną przekazane do MF.

Immunitet jak dla radców...

Doradcy chcą mieć – tak jak radcowie prawni i adwokaci - immunitet materialny. Dziś bowiem, gdy występują przed sądem, w żaden sposób nie są chronieni i nie wolno im np. krytykować organu skarbowego, bo mogą być za to ukarani.

Postulują też ujednolicenie zasad dotyczących tajemnicy zawodowej. Z obowiązku jej dochowania może ich zwolnić już prokurator, podczas gdy radców prawnych i adwokatów – sędzia. W tym celu, ich zdaniem, wystarczy zmienić art. 180 § 2 kodeksu postępowania karnego. Co więcej, uważają, że obowiązek zachowania tajemnicy nie może być ograniczony czasowo. Dziś muszą chronić informację o kliencie tylko dopóty, dopóki obowiązuje zawarta z nim umowa. Adwokaci i radcowie są natomiast zobowiązani zachować ją na zawsze.

...i strój jak dla sędziów

Wśród postulatów jest też wprowadzenie stroju urzędowego. "Uwzględniając uroczysty charakter stroju, odpowiedni do powagi sądu i utrwalonej tradycji, doradcy podatkowi występujący przed sądem winni w tym celu używać togi określonej przez ministra sprawiedliwości" - czytamy w uchwale.

d4762nk

Według jednej z propozycji dla doradców podatkowych miałaby być zagwarantowana wypustka w kolorze pomarańczowym.

Do spółki z adwokatem

Nowością ma też być przyznanie doradcom podatkowym prawa tworzenia multidyscyplinarnych spółek osobowych z radcami, adwokatami i biegłymi rewidentami. Wszystko zaś po to, aby możliwe było świadczenie kompleksowych usług we współpracy z innymi podmiotami.

W pierwszej uchwale KRDP za celowe uznała również wprowadzenie instytucji zastępstwa procesowego (czyli substytucji) na zasadach analogicznych jak dla adwokatów i radców prawnych.

d4762nk

Wśród propozycji zmian w ustawie o doradztwie podatkowym znalazła się również sugestia zliberalizowania przepisów dotyczących możliwości podejmowania przez doradców innej działalności. Pod jednym wszakże warunkiem: zawieszenia wykonywania zawodu doradcy podatkowego. To z kolei będzie możliwe nawet na czas nieograniczony, co - jak twierdzi KRDP - jest odpowiedzią na oczekiwania środowiska.

Dzisiaj doradca podatkowy może zawiesić działalność maksymalnie na pięć lat. Jeśli nie wznowi jej przed upływem tego terminu, zostanie skreślony z listy doradców. Dlatego ci, którzy nie chcą utracić swoich uprawnień, zazwyczaj powracają do wykonywania zawodu po czterech latach i 11 miesiącach, aby po miesiącu pracy w spółce lub kancelarii doradztwa podatkowego ponownie zawiesić ją na kolejne pięć lat.

Jest jednak szansa, że przepisy, które zmuszają do takiej fikcji, zostaną zmienione.

opinia

Zbigniew Maciej Szymik
przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych
To są propozycje, które przez kilkanaście miesięcy były szeroko konsultowane z samorządem. Nie wprowadzają żadnych rewolucyjnych zmian do ustawy o doradztwie podatkowym. Generalnie dotyczą poprawy funkcjonowania samorządu po 11 latach obowiązywania ustawy oraz wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Dostosowują też przepisy do dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, zwanej dyrektywą usługową. Naszym zdaniem wszystkie propozycje, które rekomenduje Krajowa Rada po konsultacjach ze środowiskiem i z regionami, są rozważne i pożądane.

Grażyna J. Leśniak
Rzeczpospolita

d4762nk

Podziel się opinią

Share
d4762nk
d4762nk