Trwa ładowanie...
d30u3em
d30u3em
espi

TONSIL ACOUSTIC COMPANY S.A. - Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiad...

TONSIL ACOUSTIC COMPANY S.A. - Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki. (20/2011)
Share
d30u3em

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TONSIL ACOUSTIC COMPANY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej w Piotrkowie Trybunalskim ("Spółka") informuje, iż Spółka powzięła wiadomość, w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie, o zmianie (zmniejszeniu) stanu dotychczas posiadanego udziału ponad 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i osiągnięciu w wyniku tego zmniejszenia mniej niż 5% ogólnej liczby głosów przez akcjonariusza Spółki, Panią Barbarę Jujka. Akcjonariusz (Pani Barbara Jujka) poinformowała o zmniejszeniu, w wyniku darowizny akcji Spółki w drodze umowy darowizny z dnia 12.07.2011 r., dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ponad 5% i osiągnięciu w wyniku tego zmniejszenia mniej niż 5% ogólnej liczby głosów. Zgodnie ze złożonym przez Akcjonariusza (Panią Barbarę Jujka) zawiadomieniem, przed zmianą stanu posiadania Akcjonariusz (Pani Barbara Jujka) posiadał 2.000.000 akcji Spółki, stanowiących 9,07% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które reprezentowały 2.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki, stanowiących 9,07% udziału w ogólnej liczbie głosów. Aktualnie, po zmianie stanu posiadania, Akcjonariusz (Pani Barbara Jujka) nie posiada żadnych akcji Spółki. Zgodnie ze złożonym przez Akcjonariusza (Panią Barbarę Jujka) zawiadomieniem, akcjonariusz ten nie zawarł z żadną osobą trzecią umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d30u3em

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-15 Marek Szkudlarek Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania funkcji Prezesa Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30u3em

Podziel się opinią

Share
d30u3em
d30u3em