Trwa ładowanie...

Topnieją środki w funduszach emerytalnych

W listopadzie 2011 r. wartość środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych zmniejszyła się o -6,6 mld zł (-2,9%) do poziomu 222,5 mld zł. Tym samym w ujęciu procentowym, oznacza to drugi najgorszy rezultat w skali miesiąca, licząc od dna wcześniejszej bessy, czyli od lutego 2009 r.

Share
Topnieją środki w funduszach emerytalnych
Źródło: Jupiterimages
dlqljn2

W sumie od końca lipca br., kiedy to zapoczątkowane zostały silne spadki indeksów giełdowych, aktywa OFE straciły na wartości -5,4%, co odpowiada kwocie na poziomie -12,6 mld zł.

W minionym miesiącu, niewątpliwie największy wpływ na spadek wartości aktywów OFE miał ujemny wynik z zarządzania funduszami, który wyniósł -4,9 mld zł (-2,2%). Był on spowodowany przede wszystkim niesprzyjającą sytuacją na krajowym rynku akcji, gdzie wartość indeksu szerokiego rynku WIG spadła o -4,0%. Najgorzej wypadły małe i średnie spółki, gdyż reprezentujące je indeksy - sWIG80 i mWIG40 - spadły odpowiednio o -4,8% oraz -6,3%.

Sytuacji na GPW w zeszłym miesiącu, w dalszym ciągu nie sprzyjały obawy o rozprzestrzenienie się kryzysu w strefie euro. Na nasz rynek negatywnie wpłynęła również informacja o obcięciu przez Komisję Europejską prognozy wzrostu gospodarczego na 2012 rok dla większości krajów UE, w tym również dla Polski. Poza niekorzystną koniunkturą na warszawskiej giełdzie, zarządzającym OFE nie sprzyjała także sytuacja na rynku polskich obligacji skarbowych, gdzie indeks IROS stracił na wartości -0,4%.

dlqljn2

Oprócz ujemnego wyniku z zarządzania, na spadek aktywów OFE w listopadzie, wpływ miało także rozliczenie sesji transferowej. Ze względu na techniczny charakter tej operacji, w minionym miesiącu drugofilarowe aktywa zostały przejściowo pomniejszone o 2,0 mld zł. Zeszłomiesięczna wartość transferów jest zatem niższa o kilkaset mln zł od tych kwot, które towarzyszyły tegorocznym migracjom w lutym oraz w maju. Spadek wartości środków przenoszonych pomiędzy OFE na rynku wtórnym, związany jest z faktem wprowadzenia z początkiem 2012 r. zakazu akwizycji. W związku z tym PTE tną koszty pozyskiwania klientów od konkurencji zmieniając sposób wynagrodzenia sprzedawców OFE oraz wypowiadając same umowy akwizycyjne.

W ubiegłym miesiącu dodatni wpływ na wartość aktywów OFE miały jedynie środki przekazane do funduszy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tym razem ZUS wysłał do funduszy emerytalnych 683 mln zł, z tym, że ostatni przelew na kwotę 308 mln zł zasili konta dopiero w pierwszych dniach grudnia. W związku z tym listopadowy napływ nowych środków to tylko 375 mln zł.

W listopadzie wszystkie fundusze emerytalne zanotowały spadek aktywów. W najszybszym tempie spadły środki zarządzane przez AEGON OFE (-4,2%) i OFE Polsat (-3,5%). W przypadku obu tych funduszy na ich wynik wpłynęło przede wszystkim ujemne saldo związane z transferami, które wyniosło odpowiednio -205 mln zł oraz –15 mln zł. Ponadto, oba podmioty wypracowały stopę zwrotu poniżej średniej rynkowej wynoszącą odpowiednio -2,2% i -3,0%. Najniższą dynamiką spadku w listopadzie mogły pochwalić się fundusze ING OFE (-2,7%) oraz Pekao OFE (-2,6%).

Zespół Analiz Online

dlqljn2

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/28091/2011-12-01_fe_aktywa.pdf )

_ Spółka Analizy Online jest niezależną firmą analityczną zajmującą się monitoringiem rynku polskich i zagranicznych instytucji zbiorowego lokowania środków: funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych). W zakres analiz rynku funduszy wchodzą między innymi rankingi funduszy, ocena efektywności działań zarządzających oraz analiza ich wpływu na polski rynek finansowy. Działalności firmy obejmuje również monitoring rynku produktów strukturyzowanych, zmian akcjonariatu polskich spółek publicznych oraz analizę rynku polskich papierów dłużnych. _

dlqljn2

Podziel się opinią

Share
dlqljn2
dlqljn2