Trwa ładowanie...
ddi34aj
ddi34aj
espi

TORPOL S.A. - Powzięcie informacji o złożeniu wniosku o upadłość konsorcjanta (14/2014)

TORPOL S.A. - Powzięcie informacji o złożeniu wniosku o upadłość konsorcjanta (14/2014)
Share
ddi34aj

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-31 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TORPOL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powzięcie informacji o złożeniu wniosku o upadłość konsorcjanta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TORPOL S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 31 lipca 2014 roku powziął informację o złożeniu do sądu w dniu 28 lipca 2014 roku wniosku o upadłość spółki FEROCO S.A. (FEROCO) z możliwością zawarcia układu. FEROCO jest członkiem trzech konsorcjów w których składzie występuje Emitent, przy czym kontrakty realizowane przez dwa ze wskazanych powyżej konsorcjów są w fazie odbiorów końcowych. W związku ze złożeniem ww. wniosku istnieje ryzyko zaprzestania realizacji prac przez FEROCO w ramach pozostałego do realizacji kontraktu na ?Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków ? Medyka ? granica państwa na odcinku Tarnów Dębica w km 80,200 ? 111,500 w ramach Projektu: Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków ? Rzeszów, etap III? (Kontrakt) w ramach konsorcjum, którego liderem jest FEROCO, co skutkuje solidarnym zobowiązaniem pozostałych członków konsorcjum występujących w roli partnerów, w tym Emitenta do podjęcia działań w celu realizacji Kontraktu.
Emitent jako partner konsorcjum aktualnie nie prowadzi prac związanych z realizacją wskazanego Kontraktu. O możliwości wystąpienia ryzyka wstrzymania prac w ramach Kontraktu przez FEROCO w związku z ewentualnym skierowaniem do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości tego podmiotu Emitent informował w punkcie 2.1 Prospektu Emisyjnego TORPOL S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 czerwca 2014 r. (str. 47). Jednocześnie Zarząd Emitenta oświadcza, iż znana jest mu sytuacja FEROCO, dlatego wraz z pozostałymi partnerami konsorcjum odpowiednio wcześniej podjął działania mające na celu zabezpieczenie realizacji Kontraktu. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TORPOL S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-052 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mogileńska 10G
(ulica) (numer)
+48 (61) 87 82 700 +48 (61) 87 82 790
(telefon) (fax)
ri@torpol.pl www.torpol.pl
(e-mail) (www)
9720959445 639691564
(NIP) (REGON)
ddi34aj

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-31 Krzysztof Miler Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji Krzysztof Miler
2014-07-31 Tomasz Krupiński Prokurent, Dyrektor ds. Przygotowania Produkcji Tomasz Krupiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddi34aj

Podziel się opinią

Share
ddi34aj
ddi34aj