Trwa ładowanie...
d4m0n94

TORPOL S.A. - Przedłużenie terminu obowiązywania gwarancji ubezpieczeniowej wniesionej w związku ...

TORPOL S.A. - Przedłużenie terminu obowiązywania gwarancji ubezpieczeniowej wniesionej w związku z realizacją umowy o roboty budowalne (8/2015)

Share
d4m0n94

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TORPOL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Przedłużenie terminu obowiązywania gwarancji ubezpieczeniowej wniesionej w związku z realizacją umowy o roboty budowalne | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania i właściwego usunięcia wad udzielonej przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. (Gwarant) na rzecz TRAKCJA PRKiL S.A. - dawniej TRAKCJA ? TILTRA S.A. (TRAKCJA) za zobowiązania TORPOL S.A. (Emitent, Spółka)
względem TRAKCJA z tytułu należytego wykonania i właściwego usunięcia wad wynikające z realizacji umowy na realizację projektu Podłęże ? Bochnia (l. kolejowa nr 91), Zarząd Emitenta informuje o wpłynięciu do Spółki w dniu 20 marca 2015 r. podpisanego aneksu do w/w gwarancji na mocy, którego przedłużeniu do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (nie dłużej jednak niż do dnia 14 grudnia 2015 r.) uległ termin obowiązywania gwarancji w zakresie odpowiedzialności Gwaranta z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania robót określonych w umowie oraz przedłużeniu do dnia 29 grudnia 2016 roku uległ termin obowiązywania
gwarancji w zakresie odpowiedzialności Gwaranta z tytułu nieusuniętych przez Emitenta wad fizycznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0n94

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TORPOL S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 61-052 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Mogileńska | | 10G | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (61) 87 82 700 | | +48 (61) 87 82 790 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9720959445 | | 639691564 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Krzysztof Miler Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji Krzysztof Miler
2015-03-20 Tomasz Krupiński Dyrektor ds. Przygotowania Produkcji, Prokurent Tomasz Krupiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0n94

Podziel się opinią

Share
d4m0n94
d4m0n94