Trwa ładowanie...
d34va30
espi

TORPOL S.A. - Zawiadomienia od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. o przekroc ...

TORPOL S.A. - Zawiadomienia od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w TORPOL S.A. (11/2014)
Share
d34va30

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TORPOL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienia od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w TORPOL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TORPOL S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 15 lipca 2014 roku do Spółki wpłynęły trzy zawiadomienia od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A o następującej treści. Treść pierwszego zawiadomienia: ?Fundusz Allianz FIO (dalej: Fundusz) w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DzU nr 184, poz. 1539 ze zm.) niniejszym informuje, że w wyniku dematerializacji akcji spółki Torpol S.A. w KDPW w dniu 7 lipca 2014 roku ilość akcji posiadana przez Fundusz wraz z funduszami Allianz Platinium FIZ oraz Allianz Absolute Return FIZ przekroczyła 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w tej spółce. Przed transakcją Fundusze nie posiadały akcji spółki Torpol S.A. Po transakcji Fundusz posiada 845 797 akcji spółki Torpol S.A., które stanowią 5,4322% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz dają 845 797 głosów, które
stanowią 5,4322% udziału w ogólnej liczbie głosów, a wraz z Allianz Platinium FIZ oraz Allianz Absolute Return FIZ Fundusz posiada 879 297 akcji spółki Torpol S.A. które stanowią 5,6474% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz dają 879 297 głosów, które stanowią 5,6474% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce.? Treść drugiego zawiadomienia: ?Fundusz Allianz Platinium FIZ (dalej: Fundusz) w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DzU nr 184, poz. 1539 ze zm.), niniejszym informuje, że w wyniku dematerializacji akcji spółki Torpol S.A. w KDPW w dniu 7 lipca 2014 roku ilość akcji posiadana przez Fundusz wraz z funduszami Allianz FIO oraz Allianz Absolute Return FIZ przekroczyła 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w tej spółce. Przed transakcją Fundusze nie posiadały akcji spółki Torpol S.A. Po transakcji Fundusz posiada 25
000 akcji spółki Torpol S.A. które stanowią 0,1606% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz dają 25 000 głosów, które stanowią 0,1606% udziału w ogólnej liczbie głosów, a wraz z Allianz FIO oraz Allianz Absolute Return FIZ Fundusz posiada 879 297 akcji spółki Torpol S.A. które stanowią 5,6474% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz dają 879 297 głosów, które stanowią 5,6474% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce.? Treść trzeciego zawiadomienia: ?Fundusz Allianz Absolute Return FIZ (dalej: Fundusz) w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DzU nr 184, poz. 1539 ze zm.) niniejszym informuje, że w wyniku dematerializacji akcji spółki Torpol S.A. w KDPW w dniu 7 lipca 2014 roku ilość akcji posiadana przez Fundusz wraz z funduszami Allianz FIO oraz Allianz Platinium FIZ przekroczyła 5% udziału w ogólnej liczbie
głosów w tej spółce. Przed transakcją Fundusze nie posiadały akcji spółki Torpol S.A. Po transakcji Fundusz posiada 8 500 akcji spółki Torpol S.A. które stanowią 0,0546% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz dają 8 500 głosów, które stanowią 0,0546% udziału w ogólnej liczbie głosów, a wraz z Allianz FIO oraz Allianz Platinium FIZ Fundusz posiada 879 297 akcji spółki Torpol S.A. które stanowią 5,6474% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz dają 879 297 głosów, które stanowią 5,6474% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TORPOL S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-052 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mogileńska 10G
(ulica) (numer)
+48 (61) 87 82 700 +48 (61) 87 82 790
(telefon) (fax)
ri@torpol.pl www.torpol.pl
(e-mail) (www)
9720959445 639691564
(NIP) (REGON)
d34va30

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-15 Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Michał Ulatowski
2014-07-15 Krzysztof Miler Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji Krzysztof Miler

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34va30

Podziel się opinią

Share
d34va30
d34va30