Trwa ładowanie...
dw6t2jl
dw6t2jl
espi

TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej (9/2013)

TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej (9/2013)
Share
dw6t2jl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2013
Data sporządzenia: 2013-04-24
Skrócona nazwa emitenta
TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A.
Temat
Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2013 roku, otrzymał rezygnację Pani Moniki Bentkowskiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki. Przyczyną rezygnacji są względy osobiste. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

eCARD Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
eCARD S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-387 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Arkońska 11
(ulica) (numer)
058 511 20 02 058 511 20 01
(telefon) (fax)
office@ecard.pl www.ecard.pl
(e-mail) (www)
521-31-03-040 016341786
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-24 Cezary Godziuk Członek Zarządu
2013-04-24 Tomasz Krasiński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dw6t2jl

Podziel się opinią

Share
dw6t2jl
dw6t2jl