Trwa ładowanie...
d1nfmb3

TOYA S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (29/2013)

TOYA S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (29/2013)

Share
d1nfmb3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-24
Skrócona nazwa emitenta
TOYA S.A.
Temat
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent), informuje o otrzymaniu, w dniu 24 września 2013 r. w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienia od Członka Rady Nadzorczej (jako osoby zobowiązanej) o dokonaniu, przez osobę blisko z nią związaną, transakcji nabycia akcji Emitenta, której wartość przekracza kwotę 5000 EUR. Z przekazanej informacji wynika, że osoba blisko związana z osobą zobowiązaną kupiła, w dniu 20.09.2013 r., 828 179 sztuk akcji zwykłych Emitenta po cenie 2,97 zł za jedną akcję. Akcje nabyte zostały na rynku regulowanym w trybie pozasesyjnej transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nfmb3

| | | TOYA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TOYA S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 51-168 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sołtysowicka | | 13-15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 71 32 46 200 | | +48 71 32 46 216 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 895-16-86-107 | | 932093253 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nfmb3

Podziel się opinią

Share
d1nfmb3
d1nfmb3