Trwa ładowanie...
d3ez8jr
d3ez8jr
espi

TOYA S.A. - UCHWAŁA KDPW ? PRZYJĘCIE DO DEPOZYTU AKCJI SERII H (49/2014)

TOYA S.A. - UCHWAŁA KDPW ? PRZYJĘCIE DO DEPOZYTU AKCJI SERII H (49/2014)
Share
d3ez8jr

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TOYA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | UCHWAŁA KDPW ? PRZYJĘCIE DO DEPOZYTU AKCJI SERII H | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TOYA S.A. (?Emitent?) informuje, iż w dniu 3 listopada 2014 r. otrzymał informację o podjęciu, w dniu 31 października 2014 roku przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwały nr 918/14 (?Uchwała?). Zgodnie z treścią Uchwały, na podstawie § 40 ust. 2i 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku Emitenta, Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 2 330 000 (dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz oznaczyć je kodem PLTOYA000011, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Emitenta oznaczone kodem PLTOYA000011, z zastrzeżeniem, że zarejestrowanie wskazanych akcji zwykłych na okaziciela serii H w depozycie papierów wartościowych nastąpi w
terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. Celem emisji akcji serii H jest rozliczenie transakcji nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce kontrolowanej Yato Tools (Szanghaj) Co. Ltd o której mowa w raporcie bieżącym nr 29/2014 z dnia 16-07-2014. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TOYA S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-168 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sołtysowicka 13-15
(ulica) (numer)
+48 71 32 46 200 +48 71 32 46 216
(telefon) (fax)
ir@yato.pl www.yato.pl
(e-mail) (www)
895-16-86-107 932093253
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-03 Grzegorz Pinkosz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ez8jr

Podziel się opinią

Share
d3ez8jr
d3ez8jr