Trwa ładowanie...
dd2i5vp

TOYA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (30/2011)

TOYA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (30/2011)

Share
dd2i5vp
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-21
Skrócona nazwa emitenta
TOYA S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TOYA S.A. informuje, iż w dniu 20 grudnia 2011 r. TOYA S.A. ("Kredytobiorca") zawarła aneks do znaczącej umowy tj.: Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym Nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10 z dnia 22 grudnia 2010r. ("Umowa Kredytu") z Bankiem Handlowym S.A. w Warszawie ("Bank"), w kwocie 15 000 000 zł. z terminem spłaty do 21 grudnia 2012r. Podpisany aneks stanowi przedłużenie umowy kredytowej na kolejny rok, na dotychczasowych warunkach. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych TOYA S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dd2i5vp

| | | TOYA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TOYA S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 51-168 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sołtysowicka | | 13-15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 71 32 46 200 | | +48 71 32 46 216 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 895-16-86-107 | | 932093253 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dd2i5vp

Podziel się opinią

Share
dd2i5vp
dd2i5vp