Trwa ładowanie...
d12wizq
espi

TPSA - Ostateczne zakończenie sporu z DPTG. (11/2012)

TPSA - Ostateczne zakończenie sporu z DPTG. (11/2012)

Share
d12wizq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TPSA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ostateczne zakończenie sporu z DPTG. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.) Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. (?TP S.A.") informuje o ostatecznym zakończeniu sporu między TP S.A. oraz Danish Polish Telecommunications Group (?DPTG"). W dniu 19 stycznia 2012 r., na podstawie ugody opisanej w raporcie bieżącym nr 5/2012, wobec przedstawienia przez DPTG udokumentowanej informacji o cofnięciu wszystkich pozwów zarówno w Polsce jak i za granicą, w toczących się postępowaniach w tym w postępowaniu arbitrażowym i postępowaniach o stwierdzenie wykonalności wyroku częściowego Trybunału Arbitrażowego w Wiedniu (Austria), TP S.A. upoważniła bank do zwolnienia z rachunku powierniczego i przekazania na rzecz DPTG drugiej z dwóch transz w wysokości EUR 275 mln objętych ugodą z dnia 12 stycznia 2012r. W rezultacie przekazania DPTG płatności ugodowej
nastąpił skutek w postaci pełnego i ostatecznego zrzeczenia się przez DPTG i pozostałe strony ugody roszczeń wobec TP S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12wizq

| | | TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TPSA | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-105 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Twarda | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 527 23 23 | | 022 527 23 41 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | investor.relations@telekomunikacja.pl | | telekomunikacja.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-02-50-995 | | 012100784 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-19 Maciej Witucki Prezes Zarządu TP S.A.
2012-01-19 Jacques de Galzain Członek Zarząu TP S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12wizq

Podziel się opinią

Share
d12wizq
d12wizq