Trwa ładowanie...
dyvwepa
dyvwepa

Trakcja: Odpis i rezerwa obniżą skonsolidowany wynik o 40 mln zł w 2015

Warszawa, 03.03.2016 (ISBnews) - Trakcja PRKiI utworzyła odpis aktualizujący wartość firmy oraz zawiązała rezerwę, co wpływa na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego za rok 2015 o kwotę 40,1 mln zł, podała spółka.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dyvwepa

"[?] w wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości firmy (tzw. goodwill) przypisanej do ośrodka wypracowującego środki pieniężne, w którego skład wchodzą następujące spółki zależne: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o., Dalba Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Białystok S.A., podjął decyzję o konieczności dokonania odpisu aktualizującego wartość tego aktywa w skonsolidowanym bilansie Grupy Trakcja w wysokości 12 302 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Wartość firmy prezentowana w skonsolidowanym bilansie Grupy Trakcja na dzień 30 września 2015 roku wynosiła 341 348 tys. zł. W ocenie zarządu spółki zaistniały przesłanki, które mogą wpłynąć na wartość firmy przypisanej do wyżej wymienionego ośrodka generującego przepływy pieniężne, w związku z tym zarząd emitenta przeprowadził test na utratę wartości firmy na dzień 31 grudnia 2015 roku, wskazano w informacji.

"Dodatkowo zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. informuje, że powziął wiadomość o rezerwie zawiązanej przez spółkę zależną AB Kauno tiltai, której wpływ na skonsolidowany wynik Grupy Kapitałowej Trakcja za 2015 rok wynosi 27 800 tys. zł. Rezerwę zawiązano na dzień 31 grudnia 2015 roku w związku ze sporem sądowym pomiędzy konsorcjum, w którego skład wchodzi AB Kauno tiltai, a AB Lietuvos geležinkeliai, w którym AB Lietuvos geležinkeliai roszczą o naliczenie kary umownej za opóźnienie w realizacji robót" - czytamy dalej.

dyvwepa

Powyższe zdarzenia, tj. utworzenie odpisu aktualizującego wartość firmy oraz zawiązanie rezerwy, wpływają na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego za rok 2015 o kwotę 40 102 tys. zł, oraz obniżenie wartości aktywów trwałych prezentowanych w skonsolidowanym bilansie Grupy Trakcja na dzień 31 grudnia 2015 roku o kwotę 12 302 tys. zł, podkreślono również.

"Wartości ostateczne utworzenia odpisu aktualizującego wartość firmy oraz zawiązania rezerwy uzależnione są od zakończenia audytu rocznego i zostaną zaprezentowane w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2015" - podsumowano w informacji.

(ISBnews)

dyvwepa

Podziel się opinią

Share
dyvwepa
dyvwepa