Trwa ładowanie...
dqsseta
espi

TRAKCJA POLSKA S.A. - Informacja o spełnieniu się warunku zawieszającego (11/2011)

TRAKCJA POLSKA S.A. - Informacja o spełnieniu się warunku zawieszającego (11/2011)
Share
dqsseta

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o spełnieniu się warunku zawieszającego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Trakcja Polska S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35 z dnia 18 listopada 2010 roku, informującego o zawarciu w dniu 18 listopada 2010 roku pomiędzy Spółką, Tiltra Group AB, AB Kauno tiltai, Akcjonariuszami Grupy Tiltra oraz Comsa S.A. warunkowej umowy określającej zasady utworzenia wspólnej grupy kapitałowej ("Umowa") oraz raportów bieżących nr 38 z dnia 1 grudnia 2010 roku oraz nr 45 z dnia 22 grudnia 2010 roku informujących o zawarciu aneksów do Umowy, informuje, że w dniu 3 lutego 2011 roku Spółka powzięła informację o spełnieniu się jednego z warunków zawieszających Zamknięcie Transakcji (jak zdefiniowano w raporcie bieżącym nr 35 z dnia 18 listopada 2010 roku), tj. w tym dniu otrzymała decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr DKK-8/11 z dnia 1 lutego 2011 roku o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Spółkę kontroli nad AB Kauno tiltai z siedzibą w Kownie oraz Tiltra Group AB z siedzibą w Wilnie.Podstawa prawna
przekazania raportu: Par. 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
dqsseta

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-03 Maciej Radziwiłł Prezes Zarządu
2011-02-03 Tadeusz Kozaczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqsseta

Podziel się opinią

Share
dqsseta
dqsseta