Trwa ładowanie...
d2ikwhu

TRAKCJA PRKiI S.A. - Ustanowienie zastawu na aktywach spółki zależnej (37/2015)

TRAKCJA PRKiI S.A. - Ustanowienie zastawu na aktywach spółki zależnej (37/2015)

Share
d2ikwhu

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-01 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA PRKiI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu na aktywach spółki zależnej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu dzisiejszym w litewskim rejestrze zastawów ujawniono zastaw ustanowiony na aktywach spółki zależnej od Emitenta AB Kauno tiltai w Kownie (Litwa). Zastaw zabezpiecza wierzytelność AB DNB bankas oraz Nordea BANK AB (działający przez Nordea Bank AB oddział na Litwie, dalej razem ?Banki?) na kwotę 78 339 250,54 EUR, czyli 331 351 528 złotych (trzysta trzydzieści jeden milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych) wynikającą z umowy kredytowej, o której informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 34/2015. Zastaw ustanowiono na aktywach o łącznej wartości 28 420 595,75 EUR, czyli 120 210 593,84 złotych (sto dwadzieścia milionów dwieście dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 84/100) będącymi wierzytelnościami AB Kauno tiltai z umów o kontrakty budowlane i na jej ruchomościach (m.in. na urządzeniach i samochodach). Wartość aktywów obciążonych zastawem przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.
Wartość ustanowionego zastawu jest wyższa od równowartości 1.000.000 Euro, co stanowi podstawę sporządzenia raportu. Nie istnieją powiązania pomiędzy AB Kauno tiltai a Bankami, na rzecz których ustanowiono zastaw, inne niż te, które wynikają z łączących strony umowy kredytowej. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ikwhu

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TRAKCJA PRKiI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TRAKCJA PRKiI S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-120 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Złota | | 59 18 p. | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48-22-628-62-63 | | +48-22-474-12-85 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@grupatrakcja.com | | www.grupatrakcja.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 525-000-24-39 | | 010952900 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Jarosław Tomaszewski Prezes Zarządu
2015-09-01 Paweł Nogalski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ikwhu

Podziel się opinią

Share
d2ikwhu
d2ikwhu