Trwa ładowanie...
d2wodh8
d2wodh8
espi

TRAKCJA S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów przez ING OFE (30/2013)

TRAKCJA S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów przez ING OFE (30/2013)
Share
d2wodh8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów przez ING OFE | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Trakcja S.A. ("Spółka") informuje, że na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w dniu 22 marca 2013 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od ING Otwarty Fundusz Emerytalny ("ING"), o tym, iż w wyniku dokonanej 19 marca 2013 r. zamiany posiadanych przez ING 66 obligacji serii D na 60.000.000 akcji serii H oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 23/2013 z 19 marca 2013 r. ("Zamiana"), ING zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 15%. Przed Zamianą, ING posiadał 21.321.651 akcji Spółki stanowiących 6,07% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniały do 21.321.651 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 6,07% ogólnej liczby głosów. W wyniku Zamiany, ING objął 60.000.000 akcji Spółki i w rezultacie na dzień zawiadomienia ING posiadał 81.321.651 akcji Spółki
uprawniających do 81.321.651 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 19,78 % kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów w Spółce. ING poinformował także Spółkę, iż w perspektywie 12 miesięcy nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiadanych akcji w zależności od sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie środków pieniężnych w ramach działalności inwestycyjnej ING. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRAKCJA S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-120 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Złota 59 18 p.
(ulica) (numer)
+48-22-628-62-63 +48-22-474-12-85
(telefon) (fax)
sekretariat@trakcja.com www.trakcja.com
(e-mail) (www)
525-000-24-39 010952900
(NIP) (REGON)
d2wodh8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-22 Roman Przybył Prezes Zarządu
2013-03-22 Rodrigo Pomar López Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wodh8

Podziel się opinią

Share
d2wodh8
d2wodh8