Trwa ładowanie...
d3t45d4

TRANS POLONIA S.A. - Zawarcie umów leasingu z Nordea Finance Polska S.A. (43/2011)

TRANS POLONIA S.A. - Zawarcie umów leasingu z Nordea Finance Polska S.A. (43/2011)

Share
d3t45d4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRANS POLONIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów leasingu z Nordea Finance Polska S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [?], Zarząd TRANS POLONIA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zwrotnie trzy umowy leasingu operacyjnego podpisane w dniu 15 grudnia 2011 roku z Nordea Finance Polska S.A. na sfinansowanie zakupu 3 naczep ciężarowych - cystern przeznaczonych do przewozu produktów chemicznych firmy LAG TRAILERS. Łączna wartość podpisanych umów leasingu z Nordea Finance Polska S.A. w okresie 12 miesięcy wynosi 277.500,00 euro (na dzień publikacji raportu cena wg średniego kursu NBP wynosi 1.238.621,25 zł), co przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta. Podpisane umowy leasingu finansują część inwestycji Emitenta, której przedmiotem jest rozbudowa floty transportowej Emitenta. Umową o największej wartości jest umowa leasingu operacyjnego z dnia 15 grudnia 2011 roku, której przedmiotem jest sfinansowanie przez Nordea Finance Polska S.A. zakupu od BURG POLSKA sp. z o.o.
z siedzibą w Swarzędzu naczepy ciężarowej trzykomorowej z cysterną firmy LAG TRAILERS do przewozu produktów chemicznych. Czas trwania umowy leasingu wynosi 48 miesięcy. Wartość umowy wynosi netto 98.500,00 euro (na dzień publikacji raportu cena wg średniego kursu NBP wynosi 439.654,75 zł). Zabezpieczeniem zapłaty wszystkich wymaganych, lecz nie zapłaconych należności przysługujących leasingodawcy wynikających z umowy leasingu jest weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta. Umowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t45d4

| | | TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TRANS POLONIA S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 83-110 | | Tczew | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rokicka | | 16 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48-58-533-90-15 | | +48-58-533-90-10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kl@transpolonia.pl | | www.transpolonia.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 593-243-23-96 | | 193108360 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Krzysztof Luks Członek Zarządu
2011-12-20 Eliza Gołąbiewska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t45d4

Podziel się opinią

Share
d3t45d4
d3t45d4