Trwa ładowanie...
d4hksj4
espi

TRANS POLONIA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (14/2011)

TRANS POLONIA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (14/2011)
Share
d4hksj4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRANS POLONIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [?], Zarząd TRANS POLONIA S.A. (Emitent, Korzystający) informuje, że w dniu 11 kwietnia 2011 roku zawarł sześć identycznych umów leasingu operacyjnegonr O/GD/2011/04/0025, O/GD/2011/04/0028, O/GD/2011/04/0029, O/GD/2011/04/0030, O/GD/2011/04/0031 oraz O/GD/2011/04/0032 z Bankowym Funduszem Leasingowym S.A. z siedzibą w Łodzi (Finansujący).Przedmiotem umów leasingu jest finansowanie zakupu od Burg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu (Sprzedawca) sześciu specjalistycznych naczep LAG Trailers (jedna umowa = jedna naczepa). Czas trwania każdej z umów leasingu wynosi 47 miesięcy. Łączna wartość sześciu umów wynosi netto 385.260,00 euro, (łączne ceny ofertowe netto w złotych przeliczone po średnim kursie NBP z dnia przekazania raportu wynoszą 1.531.716,71 zł). Wstępne łączne opłaty leasingowe (środki własne) wynoszą 115.578,00 euro, co stanowi 30% wartości całej
inwestycji.Zabezpieczeniem zapłaty wszystkich wymaganych, lecz nie zapłaconych należności przysługujących Finansującemu wynikających z umów leasingu są weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawione przez Emitenta.Umowy nie zawierają innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tych umów lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro.Kryterium uznania umów za znaczące stanowi łączna wartość umów przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRANS POLONIA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
83-110 Tczew
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rokicka 16
(ulica) (numer)
+48-58-533-90-15 +48-58-533-90-10
(telefon) (fax)
kl@transpolonia.pl www.transpolonia.pl
(e-mail) (www)
593-243-23-96 193108360
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-11 Adriana Bosiacka Członek Zarządu
2011-04-11 Krzysztof Luks Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hksj4

Podziel się opinią

Share
d4hksj4
d4hksj4