Trwa ładowanie...
d3h4f6o
espi

TRAVELPLANET - Ujawnienie stanu posiadania (1/2013)

TRAVELPLANET - Ujawnienie stanu posiadania (1/2013)

Share
d3h4f6o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAVELPLANET | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Travelplanet.pl S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 7 stycznia 2013 roku otrzymał zawiadomienie od Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA ("TFI PZU SA") z siedzibą w Warszawie działającego w imieniu i na rzecz zarządzanych przez niego funduszy inwestycyjnych ("Fundusze TFI PZU"), stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.), iż w wyniku rozwiązania z dniem 1 stycznia 2013 roku umowy o zarządzenie portfelami inwestycyjnymi Funduszy TFI PZU z PZU Asset Management SA, TFI PZU SA jest uprawniona do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu Travelplanet.pl SA ("Spółka) w imieniu funduszy TFI PZU. Udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki nadal przekracza 5%: Liczba akcji posiadanych na dzień 31 grudnia 2012 roku: 209 919
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 8,87% Liczba głosów z akcji na dzień 31 grudnia 2012 roku : 209 919 Procentowy udział w ogólnej licznie głosów: 8,87% Liczba akcji posiadanych na dzień 1 stycznia 2013 roku: 209 919 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 8,87% Liczba głosów z akcji na dzień 1 stycznia 2013 roku: 209 919 Procentowy udział w ogólnej licznie głosów: 8,87% Ponadto TFI PZU SA działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 87 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych poinformował, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku umowy z klientami, dla których wykonywane są czynności, o których mowa w art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (DZ. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.), udział Funduszy TFI PZU oraz portfeli klientów, w skład których wchodzi jeden
lub większa liczba instrumentów finansowych, w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekracza w górę 5%: Liczba akcji posiadanych na dzień 31 grudnia 2012 roku: 209 919 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 8,87% Liczba głosów z akcji na dzień 31 grudnia 2012 roku : 209 919 Procentowy udział w ogólnej licznie głosów: 8,87% Liczba akcji posiadanych na dzień 1 stycznia 2013 roku: 233 655 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 9,87% Liczba głosów z akcji na dzień 1 stycznia 2013 roku: 233 655 Procentowy udział w ogólnej licznie głosów: 9,87% TFI PZU SA jako podmiot zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU oraz Klientów wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3h4f6o

| | | TRAVELPLANET.PL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TRAVELPLANET | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-238 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ostrowskiego | | 9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 3418245 | | 071 7334930 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@travelplanet.pl | | www.travelplanet.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8971652554 | | 932281575 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-07 Jerzy Krawczyk Prezes Zarządu
2013-01-07 Bożena Garbińska Członek Zarządu ds. Finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3h4f6o

Podziel się opinią

Share
d3h4f6o
d3h4f6o