Trwa ładowanie...
d1i7quk
d1i7quk
espi

TRAVELPLANET - Zmiana zastawu rejestrowego na mieniu ruchomym Emitenta (4/2012)

TRAVELPLANET - Zmiana zastawu rejestrowego na mieniu ruchomym Emitenta (4/2012)
Share
d1i7quk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAVELPLANET | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana zastawu rejestrowego na mieniu ruchomym Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Travelplanet.pl S.A. informuje, iż w dniu 16.03.2012 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 12.03.2012r., przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy - Rejestru Zastawów, zmiany wpisu w Rejestrze Zastawów zastawu rejestrowego na mieniu ruchomym Emitenta. Zastaw rejestrowy jest ustanowiony na rzecz banku BPH S.A. z siedzibą w Krakowie tytułem zabezpieczenia udzielonego Emitentowi kredytu w formie linii wielocelowej. Zastawem rejestrowym zostało objęte mienie ruchome Emitenta o wartości bilansowej na dzień 30.09.2011r. w kwocie 10.293.000,00 zł, znajdujące się w siedzibie Emitenta oraz w punktach obsługi klientów zlokalizowanych w centrach handlowych na terenie Polski. Ustanowiony zastaw rejestrowy zabezpiecza udzielony Emitentowi kredyt w linii wielocelowej w kwocie 1.400.000,00 zł do maksymalnej kwoty zadłużenia z tego tytułu wobec BPH S.A. w kwocie 2.100.000,00 zł Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi lub osobami nadzorującymi Emitenta a BPH S.A., na rzecz
którego został ustanowiony zastaw rejestrowy. Nie istnieją także powiązania pomiędzy Emitentem lub osobami zarządzającymi lub osobami nadzorującymi Emitenta a osobami zarządzającymi lub osobami nadzorującymi bank BPH S.A. Wartość zastawu jest traktowana przez Emitenta jako aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 52b) RO, albowiem aktywa te stanowią więcej niż 10% przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich 4 kwartałów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRAVELPLANET.PL SA
(pełna nazwa emitenta)
TRAVELPLANET Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-238 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ostrowskiego 9
(ulica) (numer)
071 3418245 071 7334930
(telefon) (fax)
info@travelplanet.pl www.travelplanet.pl
(e-mail) (www)
8971652554 932281575
(NIP) (REGON)
d1i7quk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Bożena Garbińska Członek Zarządu ds. Finansowych
2012-03-19 Elżbieta Aniołczyk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1i7quk

Podziel się opinią

Share
d1i7quk
d1i7quk