Trwa ładowanie...
d38v3ll
d38v3ll
espi

TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Publikacja komunikatu aktualizującego do Pr ...

TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Publikacja komunikatu aktualizującego do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001,002,003,004,005 oraz 006 funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (43/2014)
Share
d38v3ll

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | WIADOMOŚĆ | | |
| | | | |
| | Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z art. 38 ust. 2 statutu funduszu Trigon Polskie Perły FIZ (dalej jako "Fundusz") oraz art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, t.j. z późn. zm.) informuje o zmianach wprowadzonych do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001,002,003,004,005 oraz 006 Funduszu, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 marca 2014 r., zmienionego komunikatami aktualizującymi numer 1-7 i opublikowanego dnia 20 marca 2014 roku. Komunikat aktualizujący nr 8 stanowi załącznik do niniejszego raportu. Komunikat został opublikowany w postaci elektronicznej na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, tj. www.trigontfi.pl oraz na stronie internetowej oferującego Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie, tj.
www.bmbgz.pl. | | |
| | | | |
| | | | |
| | Plik | Opis | |
| | Komunikat Aktualizujący nr 8.pdf | Komunikat aktualizujący nr 8 | |
| | | | |

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 43 / 2014
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2014-10-08
Nazwa podmiotu: TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu: Publikacja komunikatu aktualizującego do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001,002,003,004,005 oraz 006 funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Grzegorz Nuckowski Dyrektor Prawny

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d38v3ll

Podziel się opinią

Share
d38v3ll
d38v3ll