Trwa ładowanie...
d3fx2mx
d3fx2mx
espi

TRITON - Podjęcie informacji w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (7/2011)

TRITON - Podjęcie informacji w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (7/2011)
Share
d3fx2mx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-15
Skrócona nazwa emitenta
TRITON
Temat
Podjęcie informacji w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Emitent informuje, że w dniu 15 lipca 2011 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 "Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi" od pana Andrzeja Szmagalskiego - Prezesa Zarządu spółki zależnej Triton Development Sp. z o.o., że w dniu 14 lipca 2011r. nabył w obrocie pozagiełdowym 10.500 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C Triton Development S.A. w cenie 4,25 zł za akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRITON DEVELOPMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
TRITON Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-390 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grójecka 194
(ulica) (numer)
022 393 62 20 022 393 62 21
(telefon) (fax)
sekretariat@tritondevelopment.pl www.tritondevelopment.pl
(e-mail) (www)
5220000714 012658003
(NIP) (REGON)
d3fx2mx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-15 Magdalena Szmagalska Prezes Zarządu
2011-07-15 Jacek Łuczak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fx2mx

Podziel się opinią

Share
d3fx2mx
d3fx2mx