Trwa ładowanie...
d2wcgpf
espi

TRITON - Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2011 (1/2011)

TRITON - Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2011 (1/2011)
Share
d2wcgpf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRITON | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2011 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. "w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim", Emitent podaje do publicznej wiadomości terminarz publikacji raportów okresowych w 2011 r.I) Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:- za IV kwartał 2010 roku - 01 marca 2011 roku,- za I kwartał 2011 roku - 13 maja 2011 roku,- za III kwartał 2011 roku - 14 listopada 2011 roku,II) Raport półroczny skonsolidowany rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe Emitenta za I półrocze 2011 roku - 31 sierpnia 2011 roku,III) Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2010 rok - 29 kwietnia 2011 roku.Jednocześnie Emitent podtrzymuje wolę przekazaną w raporcie bieżącym nr 24/03 z dnia 31.07.2003r. i oświadcza, iż skonsolidowane raporty kwartalne grupy kapitałowej zawierały będą jednostkowe skrócone
kwartalne sprawozdania finansowe jednostki dominującej Triton Development?zgodnie z § 83.1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. "w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim" z tym, że Emitent nie będzie publikował raportów kwartalnych za II kwartał roku (§ 83.3. w/w Rozporządzenia). Ponadto Emitent oświadcza, że skonsolidowane raporty półroczne grupy kapitałowej zawierały będą jednostkowe skrócone półroczne sprawozdania finansowe jednostki dominującej Triton Development S.A.?w zakresie zgodnym z § 83.1. w/w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRITON DEVELOPMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
TRITON Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-807 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 94
(ulica) (numer)
022 393 62 20 022 393 62 21
(telefon) (fax)
sekretariat@tritondevelopment.pl www.tritondevelopment.pl
(e-mail) (www)
5220000714 012658003
(NIP) (REGON)
d2wcgpf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Magdalena Szmagalska Prezes Zarządu
2011-01-28 Jacek Łuczak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wcgpf

Podziel się opinią

Share
d2wcgpf
d2wcgpf