Trwa ładowanie...
d2y7qno
espi

TVN - Korekta informacji o łącznej kwocie przeznaczonej na wypłatę dywidendy oraz o liczbie akcji...

TVN - Korekta informacji o łącznej kwocie przeznaczonej na wypłatę dywidendy oraz o liczbie akcji uprawnionych do objęcia dywidendy (22/2012)
Share
d2y7qno

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2012 | K | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TVN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta informacji o łącznej kwocie przeznaczonej na wypłatę dywidendy oraz o liczbie akcji uprawnionych do objęcia dywidendy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Niniejszym przekazujemy korektę informacji dotyczącej łącznej kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy oraz o liczbie akcji uprawnionych do objęcia dywidendy. Informacja zawarta w raporcie bieżącym nr 22/2012 odnosiła się wyłącznie do akcji zdematerializowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW), nie uwzględniała części akcji imiennych Polish Television Holding w liczbie 17.150.000 sztuk, które nie są zdematerializowane w KDPW. Było: Zarząd TVN S.A. informuje, że w dniu 16 kwietnia 2012 r. tj., w dniu ustalenia prawa do dywidendy, łączna ilość akcji TVN S.A. uprawniających do wypłaty dywidendy wyniosła 326 726 421. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy z zysku osiągniętego przez TVN S.A. w 2011 r. w dniu wypłaty dywidendy tj. w dniu 7 maja 2012 r. wyniosła 32 672 642,1 zł. Powinno być: Zarząd TVN S.A. informuje, że w dniu 16 kwietnia 2012 r. tj., w dniu ustalenia prawa do dywidendy, łączna ilość akcji TVN S.A. uprawniających do wypłaty dywidendy wyniosła 343 876 421. Łączna kwota
przeznaczona na wypłatę dywidendy z zysku osiągniętego przez TVN S.A. w 2011 r. w dniu wypłaty dywidendy tj. w dniu 7 maja 2012 r. wyniosła 34 387 642,1 zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | This report include the correction of the information on the total amount allocated to the dividend fund and on the number of shares of TVN S.A. entitled to the dividend. Information published in current report no 22/2012 related only to shares materialized in the National Depository for Securities (NDS) and did not related to the part of registered shares owned by Polish Television Holding in the amount of 17,150,000 that are not materialized NDS. Was: The Management Board of TVN S.A. (the “Company”) reports hereby, that on the Dividend Day (April 16, 2012), on which the list of shareholders entitled to the dividend had been determined, the total amount of the shares of TVN S.A. amounts to 326,726,421. The dividend fund, created from the net profit made by the Company in the 2011 financial year and paid to shareholder on May 7, 2012 (the day of dividends payment) amounted to PLN 32,672,642.1. Should be: The Management Board of TVN S.A. (the “Company”) reports hereby, that on the Dividend Day (April 16,
2012), on which the list of shareholders entitled to the dividend had been determined, the total amount of the shares of TVN S.A. amounts to 343,876,421. The dividend fund, created from the net profit made by the Company in the 2011 financial year and paid to shareholder on May 7, 2012 (the day of dividends payment) amounted to PLN 34,387,642.1. | |

d2y7qno

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TVN SA
(pełna nazwa emitenta)
TVN Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 166
(ulica) (numer)
022 856 60 60 022 856 66 66
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
951-00-57-883 11131245
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-16 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach
2012-05-16 John Driscoll Członek Zarządu John Driscoll

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2y7qno

Podziel się opinią

Share
d2y7qno
d2y7qno