Trwa ładowanie...
d2b9odk
espi

TVN - Podwyższenie kapitału zakładowego TVN S.A. (89/2011)

TVN - Podwyższenie kapitału zakładowego TVN S.A. (89/2011)
Share
d2b9odk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 89 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TVN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podwyższenie kapitału zakładowego TVN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TVN S.A. informuje, że w dniu 21 lipca 2011 r. otrzymał informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki TVN S.A. w wyniku postanowienia z dnia 13 lipca 2011, z kwoty 68 644 438,60 zł do kwoty zł 68 668 790,40 w wyniku objęcia następujących akcji: a) 42 190 akcji serii C3 b) 6 965 akcji serii E3 c) 20 090 akcji serii C2 d) 52 514 akcji serii E4 Po rejestracji wyżej wymienionych podwyższeń kapitał zakładowy TVN S.A. składa się z 3343 343 952 akcji o nominalnej wartości 20 gr. każda, w tym 161 815 430 akcji imiennych serii A, 1 390 000 akcji imiennych serii B, 17 150 000 akcji imiennych serii D oraz 162 988 521 akcji na okaziciela serii A, B, C1, C2, C3, D, E1, E2 E3 i E4. Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu TVN S.A. wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego TVN S.A. wynosi 343 343 952 głosów. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu TVN S.A.
Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w ramach warunkowego podwyższenia kapitału w wyniku realizacji Programu Motywacyjnego TVN S.A., zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia TVN S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of TVN S.A. informs, that on July 21, 2011 it was informed that the Court registered an increase in the share capital of TVN S.A. as a result of resolution dated July 13, 2011.The share capital of TVN S.A. has been increased from PLN 68,644,438.60 to PLN 68,644,438.60 68,668,790.40 as a result of issuing:a) 42,190 bearer shares C3 series, b) 6,965 bearer shares E3 series, c) 20,090 bearer shares C2 series, d) 52,514 bearer shares E4 series After the registration of this increase the share capital of TVN S.A. is split into 343,343,952 shares, of which: 161,815,430 series A registered shares, 1,390,000 series B registered shares, 17,150,000 series D registered shares and 162,988,521 bearer shares series A, B, C1, C2, C3, D, E1, E2, E3 and E4 each of PLN 0.20 nominal value.After the registration of the increase of the share capital of TVN S.A., the number of votes on the General Shareholders Meeting of TVN S.A., resulting from the registered share capital of TVN S.A. amounts to
343,343,952 votes. Each share gives one vote at the Shareholders Meeting of TVN S.A.The increase was conducted within the framework of the conditional capital increase resulting from execution of TVN Incentive Plan introduced on the base of resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders of TVN S.A. | |

d2b9odk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TVN SA
(pełna nazwa emitenta)
TVN Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 166
(ulica) (numer)
022 856 60 60 022 856 66 66
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach
2011-07-21 John Driscoll Członek Zarządu John Driscoll

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b9odk

Podziel się opinią

Share
d2b9odk
d2b9odk