Trwa ładowanie...
d15nctw
d15nctw
espi

TVN - Transakcja zakupu i sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta fun...

TVN - Transakcja zakupu i sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kierownicze i posiadającą stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych Spółki (20/2014)
Share
d15nctw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-24
Skrócona nazwa emitenta
TVN
Temat
Transakcja zakupu i sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kierownicze i posiadającą stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TVN S.A. ("Spółki") informuje, iż otrzymał informację, że osoba pełniąca w strukturze emitenta funkcje kierownicze i posiadająca stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych Spółki, dokonała transakcji sprzedaży 4 148 akcji TVN S.A. po cenie 16,50 zł za akcję w dniu 14 lutego 2014 r. na rynku regulowanym oraz transakcji kupna 30 000 akcji TVN S.A. po cenie 9,58 zł za akcję i kupna 14 965 akcji TVN S.A. po cenie 10,58 zł za akcję w dniu 21 lutego 2014 r. poza rynkiem regulowanym ? realizacja praw do nabycia akcji w ramach programu motywacyjnego.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The Management Board of TVN S.A. (the “Company”) reports hereby, that it was informed that a person from the managerial level of the Company, who has a constant access to the confidential information and is competent to take decisions on the development and perspectives of the Company sold 4,148 shares of TVN S.A. at a price of PLN 16.50 per share on February 14, 2014 during session transaction and purchased 30,000 shares of TVN S.A. at a price of PL 9.58 per share on February 21, 2014 and purchased 14,965 shares of TVN S.A. at a price of PL 10.58 per share on February 21, 2014, during off session transactions - the realization of the stock option plan.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TVN SA
(pełna nazwa emitenta)
TVN Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 166
(ulica) (numer)
022 856 60 60 022 856 66 66
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
951-00-57-883 11131245
(NIP) (REGON)
d15nctw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-24 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach
2014-02-24 John Driscoll Wiceprezes Zarządu John Driscoll

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15nctw

Podziel się opinią

Share
d15nctw
d15nctw