Trwa ładowanie...
d1d6sjf
espi

TVN - Wyznaczenie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki i G...

TVN - Wyznaczenie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy TVN S.A. za rok 2014 (8/2014)
Share
d1d6sjf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-12
Skrócona nazwa emitenta
TVN
Temat
Wyznaczenie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy TVN S.A. za rok 2014
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TVN S.A. ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza TVN S.A. na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w dniu 12 lutego 2014 r. postanowiła wyznaczyć, zgodnie z § 21 ust. 2 pkt. 10) Statutu TVN S.A., spółkę PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 14, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144, jako biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki TVN S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy TVN za rok 2014. Grupa TVN korzystała z usług PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w poprzednich latach w zakresie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki TVN S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy TVN, jak również w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego. Osoba biegłego rewidenta badająca sprawozdanie finansowe Spółki TVN S.A. i Grupy TVN nie świadczy usług doradztwa podatkowego.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of TVN S.A. informs that the Supervisory Board, pursuant to paragraph 21 sec. 3 point 6) of TVN Statutes, decided on February 12, 2014 to appoint PricewaterhouseCoopers Ltd., with its seats in Warsaw, al. Armii Ludowej 14, registered in the auditor?s register under the no. 144, and the certified auditor, associated with PricewaterhouseCoopers Ltd., satisfying the requirements of the binding law ? for auditing the standalone financial statements of TVN, the consolidated financial statements of TVN Group for the year 2014 and the financial statements of TVN and TVN Group covering various periods during the financial year 2014. TVN Group has previously rendered services in relation to reviews and audits of the standalone financial statements of TVN and the consolidated financial statements of TVN Group, as well as tax advisory services from PricewaterhouseCoopers Ltd. The auditor in person that reviews and audits the standalone financial statements of TVN and the consolidated financial
statements of TVN Group does not provide tax advisory services. | |

d1d6sjf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TVN SA
(pełna nazwa emitenta)
TVN Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 166
(ulica) (numer)
022 856 60 60 022 856 66 66
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
9510057883 011131245
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-12 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach
2014-02-12 John Driscoll Wiceprezes Zarządu John Driscoll

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1d6sjf

Podziel się opinią

Share
d1d6sjf
d1d6sjf